Դեպի վեր

Տեղեկատվական կենտրոն Նորություններ Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման բողոքարկումների արդյունքները

03/08/2012

Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հանձնաժողովը 2012 թվականի հուլիսի 19-ի նիստում ուսումնասիրեց և ամփոփեց նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման բողոքարկումների արդյունքները:
Հանձնաժողովը որոշեց` կրկնակի ուսումնասիրության արդյունքում 3 միավորից ավելի գտնված սխալների դեպքում դադարեցնել յուրաքանչյուր անհատական բողոքի վերանայման աշխատանքը, քանի որ ակնհայտ է, որ 3 միավորից ավելի սխալներ ունեցող աշխատանքը չի անցնում պահանջվող 17 միավորի շեմը:
Բողոքները քննվել են հաշվի առնելով փորձագետների եզրակացությունները, ինչպես նաև բողոք բերող անձանց հիմնավորումներն ու պատճառաբանությունները: Յուրաքանչյուր դեպքում ուժի մեջ թողնելով կամ վերագնահատելով փորձագետի եզրակացությունը, այդուամնեայնիվ որոշումը կայացվել է հօգուտ մասնակցի / բալերի իջեցում տեղի չի ունեցել/:
Յուրաքանչյուր աշխատանք կրկնակի ուսումնասիրելուց հետո որոշվել է՝ բավարարել այն մասնակցի բողոքը, որի աշխատանքն անցել է 17 միավորի շեմը և տրամադրել տեղեկանք, մերժել այն մասնակիցների բողոքները, որոնց աշխատանքները չեն անցել 17 միավորի շեմը:
Մասնակցի բողոքը բավարարված լինելու դեպքում անձը կարող է օգոստոսի 3-ից ներկայանալ ՀՀ արդարադատության նախարարություն համապատասխան տեղեկանքը ստանալու համար:
Մասնակցի բողոքը մերժված լինելու դեպքում անձը ստանում է պատճառաբանված որոշման օրինակը: Որոշումները ուղարկվում են դիմորդների թողած փոստային հասցեներով՝ պատվիրված նամակի միջոցով, կամ ցանկության դեպքում դիմորդները կարող են որոշումները ստանալ անձամբ՝ անձը հաստատող փաստաթղթով, կամ ներկայացուցչի միջոցով՝ լիազորագրի ներկայացմամբ, ՀՀ արդարադատության նախարարությունում:
Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հանձնաժողովի կայացրած որոշմամբ բավարարվել է մասնակիցների 10 բողոք, մերժվել՝
8-ը:
Կից ներկայացվում է նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն