Դեպի վեր
Գնումներ

ՀՀ արդարադատության նախարարության գնումների գործընթացը, համաձայն ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման, համակարգում է ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ԾԻԳ» ՊՀ-ն: 

ՀՀ արդարադատության նախարարությանը 2012 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի «Փորձաքննությունների ծառայություններ» ծրագրով հատկացված  119554,3 հազ. դրամ, «Թարգմանչական ծառայություններ» ծրագրով հատկացված  120000,0 հազ. դրամ և «ՀՀ արդարադատության նախարարության հատուկ ծառայողների վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում» ծրագրով հատկացված 289726,2 հազ. դրամ գումարների գնումն իրականացվել է գնման ԲԸԱՀ ձևով` համաձայն ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման կարգի 32-րդ հոդվածի 4-րդ ենթակետի 29 կետի, որոնք համապատասխանաբար իրականացնում են «ՀՀ փորձագիտական կենտրոն», «ՀՀ արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» և «ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ները: 

«Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (նախարարների և նախարարությունների աշխատակազմերի մասով)» ծրագրերով ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար ապրանքները, ծառայությունները և աշխատանքները ձեռք են բերվում ՀՀ կառավարության 22.12.2011թ. թիվ 1919-Ն որոշմամբ հաստատված անվանացանկին համապատասխան:

 Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը ներկայացնում է ՀՀ ԱՆ 2010-2013թթ. գնումների անվանացանկը (գնումների պլան)՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական/գործառական դասակարգման.

2010թ. - էջեր՝ 1716-1721

2011թ. - էջեր՝ 1779-1783

2012թ. - էջեր՝ 2747-2751

2013թ. - էջեր՝ 2808-2813

2014 թվական

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ արդարադատության նախարարության կարիքների համար կազմակերպվելիք գնման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկությունները (հայտարարությունները) հրապարակվում են gnumner.am էլեկտրոնային կայքում:


    Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

    Բաժանորդագրություն