Դեպի վեր
Կադրերի ռեզերվ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հ/Հ

Քաղաքացիական ծառայող(ներ)ի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Զբաղեցրած քաղաքացիական ծառայության վերջին պաշտոնը

Ռեզերվում գրանցելու հիմքը և ամսաթիվը

1

Ադամյան Կամո Այսերի

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

ՀՀ արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի 31.08.2018թ. N 833-Ա հրաման


    Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

    Բաժանորդագրություն