Դեպի վեր

Բագրատ Ղազինյան

Նախարարի խորհրդական

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2001-2005թթ. Երեւանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրատ, գերազանցության դիպլոմ

2005-2007թթ. Երեւանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա (սահմանադրաիրավական մասնագիտացում), գերազանցության դիպլոմ

2007-2010թթ. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտուրա

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ, ԿՈՉՈՒՄ

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեմա. «Գործադիր իշխանության սահմանադրաիրավական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում» (01.03.2010թ., ՀՀ ԲՈՀ իրավաբանական գիտությունների գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդ)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

12.2016-մինչ  օրս  Նախարարի խորհրդական

11.2016-12.2016  Իրավական ապահովման վարչության պետ

07.2016-11.2016 Օրենսդրության վարչության պետ

05.2015-07.2016 Օրենսդրության զարգացման և իրավական վերլուծությունների վարչության պետ

ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

11.2013-04.2015 ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ ԱԱ մարմիններում քննվող, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված և կիբեռհանցագործությունների գործերով վարչության դատախազ

07.2013-11.2013 Արմավիրի մարզի դատախազության դատախազ

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

01.2011-07.2013թթ. ՀՀ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի իրավախորհրդատվական ծառայության փորձագիտական-վերլուծական բաժնի գլխավոր մասնագետ

06.2010-01.2011թթ. ՀՀ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի իրավախորհրդատվական ծառայության փորձագիտական-վերլուծական բաժնի առաջատար մասնագետ

ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

01.2008-06.2010թթ. ՀՀ վարչական դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության կրտսեր մասնագետ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁ

ՀՀ ԳԱԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

02.2011-առ այսօր ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի միջազգային գիտակրթական կենտրոնի իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

09.2015-առ այսօր Իրավագիտության ամբիոնի դասախոս

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

09.2015-առ այսօր Հրավիրված դասախոս (Դասընթացի թեմա՝ «Կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրները»)

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

09.2015-առ այսօր Հրավիրված դասախոս

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

09.2016-առ այսօր Հրավիրված դասախոս

ՄՈՍԿՎԱՅԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

09.2012-09.2015 Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության եւ ինֆորմատիկայի պետական համալսարանի Երեւանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ամբիոնի դոցենտ

09.2011-09.2012 Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության եւ ինֆորմատիկայի պետական համալսարանի Երեւանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ամբիոնի ավագ դասախոս

09.2010-09.2011թթ. Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության եւ ինֆորմատիկայի

պետական համալսարանի Երեւանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ամբիոնի դասախոս

Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

09.2011-09.2012 Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության եւ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքագիտության եւ իրավունքի պատմության ամբիոնի ասիստենտ

ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ

Արդարադատության 2-րդ դասի խորհրդական

Քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդական

ՀԱՏՈՒԿ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

 1. «VIGILANT MARMOT» խորագրով աշխատաժողով՝ նվիրված միջուկային անվտանգության ապահովման բնագավառում իրավական համագործակցության խնդիրներին.-Բրատիսլավա, 2017թ.
 2. "ԵԽ Մանիվալ հանձնախմբի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համակարգի գնահատողների սեմինար".-Դիլիջան, 2015թ.
 3. "Արևելյան գործընկերության երկրներում կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարի քաղաքականությունների մշակում և ներուժի ուժեղացում".-Քիշնև, 2014թ.
 4. ՛՛Դատախազների տեսակետը փողերի լվացման տիպաբանության վերաբերյալ՛.-Սան-Մարինո, 2014թ.
 5. ՛՛Ռադիոակտիվ նյութերի մաքսանենգության դատավարությունները՛՛.-Թբիլիսի, 2014թ.
 6. ՛՛Կիբեռհանցագործությունների քննության գործիքակազմ՛՛.-Երևան, 2014թ.
 7. ՛՛Իրավական ինֆորմատիկա՛՛.-ՌԴ, 2013թ.
 8. ՛՛Ֆինանսական հանցագործությունների քննության գործիքակազմ՛՛.-Երևան, 2013թ.
 9. "Կիբերհանցագործությունները ժամանակակից աշխարհում.Ծովահրեշ".-Ստրասբուրգ, 2013թ.
 10. «Իրավունքի գերակայության սկզբունքի տեղն ու դերը իշխանության հանրային վարքագծումե.-Երեւան, 2013թ.
 11. «Մարդու սեփականությունից զրկելու հիմնախնդիրները ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածի համատեքստումե.-Երեւան, 2012թ.
 12. «ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումների իրավական հետեւանքներըե.-Սեմինար ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդամների եւ դատական ծառայողների համար.-Երեւան, 2011թ.
 13. «Մարդու հիմնական իրավունքների ընդհանուր դոկտրինի հիմնական սկզբունքները Գերմանիայում».-Սեմինար ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդամների եւ դատական ծառայողների համար.-Երեւան 2011թ.
 14. «Ռելյացիայի տեխնիկան քաղաքացիական դատավարությունումե.-Վերապատրաստման դասընթացներ ՀՀ դատական ծառայողների համար.-Երեւան, 2009թ.
 15. «Վարչական դատավարության ինստիտուտի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունումե.-Վերապատրաստման դասընթացներ ՀՀ վարչական դատարանի դատավորների եւ դատական ծառայողների համար.-Երեւան, 2008թ.
 16. «Սահմանադրական եւ դատաիրավական բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունումե.-Գիտական կոնֆերանս ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետում.- Երեւան, 2006թ.
 17. «ՀՀ Սահմանադրությունը քաղաքացիական հասարակության կայացման ճանապարհինե.- Իրավաբան ուսանողների եւ երիտասարդ իրավաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողով.- Երեւան, 2006թ.

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

 1. Антиценности как угроза межкультурного общения в условиях глобализации //Материалы конференции. Международная научно-практическая конференция «Ценности и интересы современного обществаե. Общество, право, человек. Часть 2 // Московский государственный университет экономики, статистики и информатики – М., 2014. – с. 107-111։
 2. Գործադիր իշխանությունը պետական իշխանության համակարգում// Երևան, Նաիրի, 2013թ.- 152 էջ։
 3. Գործադիր իշխանության ինստիտուտը պետական իշխանության համակարգում (ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ) // Երեւան, Նաիրի, 2013.-64 էջ։
 4. Իրավագիտություն (ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ).-Երեւան, Հեղ. հրատ., 2012.-55 էջ։
 5. Իշխանությունների տարանջատումը` որպես իրավական պետության հիմնարար սահմանադրական սկզբունք // 21-րդ դար.- 2012, N 3(43)
 6. ՀՀ կառավարության նորմաստեղծ գործունեության սահմանադրաիրավական կարգավորումը // Լրաբեր հասարակական գիտությունների.- 2012, N 1(633)
 7. Գործադիր իշխանության մարմինների համակարգի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում // Օրենք եւ իրականություն.- 2010, N 10, 11
 8. ՀՀ ­վար­չա­պե­տի սահ­մա­նադ­րաի­րա­վա­կան կար­գա­վի­ճա­կի ո­րոշ հիմ­նախն­դիր­նե­րի մա­սին // Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի տե­ղե­կա­գիր.- 2009, N2 (51).
 9. Պե­տութ­յան գլխի և գոր­ծա­դիր իշ­խա­նութ­յան փոխ­հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում // Դա­տա­կան իշ­խա­նութ­յուն.- 2009, 4/117

10.  Կա­ռա­վա­րութ­յան կազ­մա­վոր­ման մո­դել­նե­րը (հա­մե­մա­տա­կան-սահ­մա­նադ­րա­կան վեր­լու­ծութ­յուն) // Պե­տութ­յուն և ի­րա­վունք.- 2008, N 1-2 (39-40).

 1. Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան կա­ռա­վա­րութ­յան ի­րա­վա­կան կար­գա­վի­ճա­կը ըստ ՀՀ ­Սահ­մա­նադ­րութ­յան // Օ­րենք և ի­րա­կա­նութ­յուն.- 2008, N 5

12.  Գոր­ծա­դիր իշ­խա­նութ­յան բնո­րոշ­ման հիմ­նախն­դի­րը // Օ­րենք և ի­րա­կա­նութ­յուն.- 2008, N 9.

13.  Կա­ռա­վա­րութ­յու­նը` որ­պես գոր­ծա­դիր իշ­խա­նութ­յան բարձ­րա­գույն մար­մին // Օ­րենք և ի­րա­կա­նութ­յուն.- 2008, N 10.

14.  Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը ՀՀ ­կա­ռա­վար­ման գոր­ծու­նեութ­յան նկատ­մամբ // Պե­տութ­յուն և ի­րա­վունք.- 2006, N 2-3 (32-33)

15.  Խորհրդարանական վերահսկողության ինստիտուտի դերը ժողովրդավարական պետության եւ քաղաքացիական հասարակության կայացման ճանապարհին // Իրավաբան ուսանողների եւ երիտասարդ իրավաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.-Երեւան, 2006

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿ

Սահմանադրական իրավունք, վարչական իրավունք, վարչական արդարադատություն, հանրային իրավունքի տարբեր ճյուղեր, եվրոպական իրավական զարգացումներ, պետական կառավարում, գործադիր իշխանության կազմակերպման իրավական վիճակի եւ գործունեության կատարելագործման հիմնախնդիրներ, կիբեռհանցագործություններւի դեմ պայքար

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

03.2006թ.-առ այսօր ՀՀ իրավաբանների միության անդամ

06.2010թ.-առ այսօր Իրավաբանների համահայկական ընկերկցության անդամ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer Research skills

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն