Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

19/04/2021

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության  քաղաքացիական կացության ակտերի    գրանցման և արխիվի բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-Գ1-18.1-Մ2-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի     ապրիլի 19-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին

 

1)     Դիանա Աշոտի Գասպարյան