Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետներ (ոչ լրիվ աշխատաժամանակով) ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

26/05/2022

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետներ (ոչ լրիվ աշխատաժամանակով) ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 19.05.2022թ. N 243-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)

Հ/Հ

Դիմողի

 անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1.

Հասմիկ Ռուբիկի Առաքելյան

 

2.

Օհաննա Արտաշեսի Ավդալյան

Օհաննա Արտաշեսի Ավդալյան

3.

Գոհար Հարությունի Մովսիսյան

Գոհար Հարությունի Մովսիսյան

4.

Հասմիկ Լևոնի Քերոբյան

Հասմիկ Լևոնի Քերոբյան

5.

Արմինե Վոլոդյայի Դոխոյան

Արմինե Վոլոդյայի Դոխոյան