Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման եվ մոնիթորինգի վարչության մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

05/10/2022

Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման եվ մոնիթորինգի վարչության մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-32.3.1-Մ1-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հոկտեմբերի 5-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է Տաթևիկ Սերգեյի Խաչատրյանը: