Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետի տեղակալի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

01/03/2023

Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 12-32.1-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի մարտի 1-ին՝ ժամը 15:00-ին, անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է Արաքս Սամվելի Սուքիասյանը: