Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

13/03/2023

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Հրաման N 89-Ա 22.02.2023թ., Հավելված 2)
Հ/Հ
Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
1.
Մարգարիտա Վոլոդյայի Փաշինյան
 
2.
Ռուզաննա Սարգսի Մանուկյան
Ռուզաննա Սարգսի Մանուկյան
3.
Ժասմենա Վալերիի Բաբայան