Տեղեկություն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

31/01/2020

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Մերի Գագիկի Մանուկյան

Մերի Գագիկի Մանուկյան

2.

Մարուշ Ռաֆիկի Ղահրամանյան

-