Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

26/01/2021

ՀՀ ԱՆ Քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունվարի 26-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու

 

1)     Նանե Սամվելի Մելքոնյան