Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժնի իրավաբան ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

03/02/2021

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

  1.  

Լուսինե  Սամսոնի Պետրոսյան

-

  1.  

Յանա  Ռոբերտի Նավասարդյան

-

  1.  

Վալյա  Հայկի Մարտիրոսյան

-

  1.  

Անահիտ Նիկոլայի Մկրտչյան

-