Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության համակարգի իրավական ապահովման բաժնի իրավաբանի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

05/03/2021

 

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

  1.  

Կարինե Գարուշի Մինասյան

-

  1.  

Տիգրան Արայի Սարգսյան

-

  1.  

Լիլիթ Նորիկի Պողոսյան

-

  1.  

Մելիք Վաչիկի Միրզայան

-

  1.  

Անահիտ Նիկոլայի Մկրտչյան

-

  1.  

Գուրգեն Սերժիկի Ղազարյան

-