Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի գլխավոր իրավաբանի ժամանակավոր թափուր հաստիքը զբաղեցնելու համար

01/04/2021

Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝  12-34.4-Մ1-3) ժամանակավոր թափուր հաստիքը զբաղեցնելու համար դիմումներ չեն ներկայացվել: