Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակցի վերաբերյալ

05/04/2021

 Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-7) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի ապրիլի 5-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Արաքսյա Հովհաննեսի Առաքելյանը: