Դեպի վեր
Անվանացանկ

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության

գլխավոր քարտուղարի

2018 թվականի օգոստոսի 15-ի N 776-Ա հրամանի

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

(14) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն

 

1.1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 1-ԻՆ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղար (14-1.1-1)

 

1.2 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 2-ՐԴ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

 

3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետ (14-1.2-3)

4. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետ (14-1.2-4)

5. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ (14-1.2-5)  (ուժը կորցրած է ճանաչվել 28.08.2018 N 812-Ա)

6. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության պետ (14-1.2-6) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

12. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության պետ (14-1.2-12)

13. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (14-1.2-13)

 

2.1  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 1-ԻՆ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

 

5. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության պետ (14-2.1-5)

12. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետի տեղակալ (14-2.1-12)

16. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ (14-2.1-16) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 28.08.2018 N 812-Ա)

17. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության պետ (14-2.1-17)

19. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության պետ (14-2.1-19)

20. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարիչ (14-2.1-20)

21. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության պետի տեղակալ (14-2.1-21) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

23. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության պետ (14-2.1-23)

24. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության պետ (14-2.1-24)

25.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության պետ (14-2.1-25)

27. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետ (14-2.1-27)

28. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ (14-2.1-28)

 

 

2.2 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 2-ՐԴ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

 

 

17. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման հանրապետական արխիվի բաժնի պետ (14-2.2-17)

22. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի պետ (14-2.2-22)

23. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի պետ (14-2.2-23)

52. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ներքին աուդիտի բաժնի պետ (14-2.2-52)

61. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի պետ (14-2.2-61)

62. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի պետ (14-2.2-62)

63. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության վճիռների կատարման և կոնվենցիոն պահանջների ապահովման բաժնի պետ (14-2.2-63)

68. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության  պետի տեղակալ (14-2.2-68)

69. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչի տեղակալ (14-2.2-69)

80. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ (14-2.2-80)

84. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության առաջին բաժնի պետ (14-2.2-84)

86. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի պետ (14-2.2-86) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

89. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի պետ (14-2.2-89) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

97. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի պետ (14-2.2-97)

98. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի պետ (14-2.2-98)

101. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի պետ                (14-2.2-101) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)

102. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի պետ (14-2.2-102) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)

103. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետ (14-2.2-103)

108. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության պետի տեղակալ (14-2.2-108)

109. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի պետ (14-2.2-109)

110.  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի պետ (14-2.2-110)

111. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության պետի տեղակալ (14-2.2-111)

112. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի պետ (14-2.2-112)

113. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի պետ (14-2.2-113)

114. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյալների փոխանցման բաժնի պետ (14-2.2-114)

115. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի պետ (14-2.2-115) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

116. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի պետ                             (14-2.2-116)

117. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի պետ (14-2.2-117) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

118. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմակերպամեթոդական բաժնի պետ (14-2.2-118)

119. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժնի պետ (14-2.2-119)

121. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի ընդհանուր բաժնի պետ (14-2.2-121)

122. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնի պետ (14-2.2-122)

123. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման բաժնի պետ (14-2.2-123)

125. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի պետ (14-2.2-125)

126. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության  պետի տեղակալ (14-2.2-126)

128. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի պետ (14-2.2-128)

129.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսա-տնտեսագիտական վարչության  պետի տեղակալ-գլխավոր հաշվապահի տեղակալ (14-2.2-129)

130. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի պետ (14-2.2-130)

131. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երկրորդ բաժնի պետ (14-2.2-131)

132. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի պետ (14-2.2-132)

133. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության չորրորդ բաժնի պետ (14-2.2-133)

134. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի պետ (14-2.2-134)

135. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ (14-2.2-135)

137. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության արխիվային բաժնի պետ (14-2.2-137)

138. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչության նյութատեխնիկական ապահովման և սպասարկման բաժնի պետ (14-2.2-138)

139. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչության գնումների կազմակերպման բաժնի պետ (14-2.2-139)

140. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի պետ (14-2.2-140) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 24.07.2019 N 544-Ա)

 

141. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության վեցերորդ բաժնի պետ (14-2.2-141)

142. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի պետ (14-2.2-142)

143. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետ (14-2.2-143)

144. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի պետ       (14-2.2-144)

145. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի պետ                 (14-2.2-145)

146. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի պետ (14-2.2-146)

147. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի պետ (14-2.2-147)

148. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի էլեկտրոնային մոնիթորինգի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետ (14-2.2-148)

149. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության ներման հարցերով բաժնի պետ (14-2.2-149)

 

2.3 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 3-ՐԴ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

 

 

18. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Ամուսնության պալատի տարածքային բաժնի պետ (14-2.3-18)

19. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Երևանի հատուկ սպասարկում տարածքային բաժնի պետ (14-2.3-19)

126. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-126) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 04.06.2019թ. N 338-Ա)

127. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-127)

254. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-254)

255. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-255)

256. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-256)

257. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-257)

258. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության  հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-258)

259. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության  հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-259)

261. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության  հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-261)

271. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության  գլխավոր մասնագետ (14-2.3-271)

272. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման  վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-272)

281. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-281) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

282. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-282) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

284. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-284) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

295. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-295)

296. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-296)

297. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-297)

298. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-298)

299. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-299) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)

300. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման  վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-300)

303. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-303)

304. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-304)

305. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-305)

306. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ              (14-2.3-306)

307. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-307)

308. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-308) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

309. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-309) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019                            N 765-Ա)

310. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-310) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019                      N 765-Ա)

314. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-314)

315. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի  մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-315)

316. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի  մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-316)

317. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի  մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-317)

318. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-318)

319. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-319)

320. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-320)

321.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-321)

322. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Վայոց ձորի  մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-322)

323. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-323)

324. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմակերպամեթոդական բաժնի գլխավոր մասնագետ                  (14-2.3-324)

325. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմակերպամեթոդական բաժնի գլխավոր մասնագետ                  (14-2.3-325)

326. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմակերպամեթոդական բաժնի գլխավոր մասնագետ                  (14-2.3-326)

327. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմակերպամեթոդական բաժնի գլխավոր մասնագետ                  (14-2.3-327)

328. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ                  (14-2.3-328)

329. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ                  (14-2.3-329)

330. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ  (14-2.3-330)

331. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման  բաժնի գլխավոր մասնագետ  (14-2.3-331)

333. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-333)

369. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-369)

370. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-370)

371. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-371)

372. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-372)

373. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-373)

374. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-374)

375. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-375)

376. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-376)

377. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-377)

378. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-378)

379. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-379) 

380. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-380)

381. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-381)

382. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-382)

384. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-384)

387. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ                  (14-2.3-387)

388.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-388)

389.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-389)

390.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-390)

391.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-391)

392.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-392)

393. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երկրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-393)

394. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երկրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-394)

395. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-395)

396. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-396)

397. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-397)

398. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության չորրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-398)

400. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-400)

402. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-402) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)

403. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-403) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)

404. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-404) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

405. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման  վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-405)

406.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության արխիվային բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-406)

407.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչության գնումների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-407)

408. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության վեցերորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-408)

409. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-409)

410. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-410)

411. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյալների փոխանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ                    (14-2.3-411)

412. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-412)

413. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-413)

414.  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-414)

415.  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-415)

416. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-416)

417. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-417)

418. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-418)

419. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-419)

420. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-420)

421. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-421)

422. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-422)

423. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-423)

424. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-424)

425. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-425)

426. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-426)

427. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-427)

428. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-428)

429. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-429)

430. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-430)

431. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-431)

432. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-432)

433. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-433)

434. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-434)

435. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-435)

436. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-436)

437. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-437)

438. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-438)

439. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-439)

440. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-440)

441. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-441)

442. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-442)

443. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-443)

444. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-444)

445. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-445)

446. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-446)

447. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-447)

448. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-448)

449. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-449)

450. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-450)

451. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-451)

452. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-452)

453. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի էլեկտրոնային մոնիթորինգի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-453)

454. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության ներման հարցերով բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-454)

455. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության ներման հարցերով բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-455)

456. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր  մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-2.3-456) (լրացվել է 10.10.2018թ. N 962-Ա)

457. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման  վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-457) (լրացվել է 01.04.2019թ. N 190-Ա)

 

3.1  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 1-ԻՆ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

 

 

9. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության   ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-9)

11. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-11)

12. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-12)

21. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-21)

22. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-22)

23. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-23)

24. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-24)

25. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-25)

26. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-26)

27. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-27)

28. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-28)

29. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-29)

30. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-30)

31. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-31)

32. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-32)

33. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-33)

34. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-34)

35. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Վայոց ձորի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-35)

36. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-36)

37. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-37)

42. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-42)

43. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-43)

44. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-44)

45. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-45)

46. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-46)

47. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-47)

48. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-48)

49. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-49) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 24.07.2019 N 544-Ա)

50. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ (14-3.1-50)

51. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ (14-3.1-51)

52. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-52)

53. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-53)

54. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-54)

55. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-55)

56. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-56)

57. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-57)

58. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-58)

59. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-59)

60. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-60)

61. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-61)

62. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-62)

63. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-63)

64. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-64)

65. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-65)

66. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-66)

67. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-67)

68. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-68)

69. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-69)

70. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-70)

71. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-71

72. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-72)

73. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-73)

74. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-74)

75. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-75)

76. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-76)

77. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-77)

78. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-78)

79. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-79)

80. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-80)

81. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-81)

82. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-82)

83. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-83)

84. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Վայոց ձորի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-84)

85. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-85)

 

 

3.2 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 2-ՐԴ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

 

 

46. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-46)

47. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-47) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 04.06.2019թ.                      N 338-Ա)

48. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-48)

142. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-142)

143. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-143)

144. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-144)

145. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-145)

148. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության վճիռների կատարման և կոնվենցիոն պահանջների ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-148)

158. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության  առաջատար մասնագետ (14-3.2-158)

160. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության  առաջատար մասնագետ (14-3.2-160) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 01.04.2019թ. N 190-Ա)

163.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-163)

168.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-168) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

181.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-181)

182. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-182)

183. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-183)

184. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-184)

187. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Ամուսնության պալատի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.2-187)

188. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-188) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)

195. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-195)

196. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-196)

197. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-197)

198. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-198)

199. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-199)

200. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-200)

202. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-202)

203. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-203) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

204. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-204) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

205. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-205) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

206. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-206) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

208. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-208) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019                  N 765-Ա)

209. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-209) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

211. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության վճիռների կատարման և կոնվենցիոն պահանջների ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-211)

212. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-212)

230. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ  (14-3.2-230)

231. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ  (14-3.2-231)

232. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ  (14-3.2-232)

234. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-234)

235.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-235)

236. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-236)

237. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-237)

238. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երկրորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-238)

239. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-239)

240. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-240)

241. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-241)

243. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-243)

244. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսա-տնտեսագիտական վարչության առաջատար մասնագետ (14-3.2-244)

245. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի առաջատար  մասնագետ (14-3.2-245) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)

246.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության արխիվային բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-246)

247.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչության նյութատեխնիկական ապահովման և սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-247)

248.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչության գնումների կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-248)

249. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության վեցերորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-249)

250. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-250)

251. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-251)

252. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-252)

253. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ (14-3.2-253)

254. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-254)

255. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-255)

256. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-256)

257. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-257)

258. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-258)

259. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-259)

260. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-260)

261. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-261)

262. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-262)

263. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-263)

264. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-264)

265. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-265)

266. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-266)

267. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-267)

268. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության ներման հարցերով բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-268)

 

3.3 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 3-ՐԴ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

 

 

20. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.3-20)

 

4.1  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԿՐՏՍԵՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 1-ԻՆ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

 

20. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման հանրապետական արխիվի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-20)

21. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման հանրապետական արխիվի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-21)

40. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-40) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 04.06.2019թ.               N 338-Ա)

41.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-41) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 04.06.2019թ. N 338-Ա)

42.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-42) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 04.06.2019թ. N 338-Ա)

96. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-96)

98. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-98)

99. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-99)

113. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության  առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-113)

118. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-118) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

121. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-121) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

128. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-128)

133. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-133) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)

134. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-134) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)

135. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Ամուսնության պալատի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-135)

136. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-136)

140. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-140)

141. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-141)

143. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-143)

144. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյալների փոխանցման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-144)

145. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-145)

146. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-146) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 12.09.2019 N 765-Ա)

153. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-153)

154. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-154)

155. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-155)

157. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-157)

159. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-159)

160. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-160)

161. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-161)

162. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-162)

163. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-163)

164. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-164)

169. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-169)

170. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-170)

181. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-181)

182. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  ֆինանսա-տնտեսագիտական վարչության առաջին կարգի մասնագետ  (14-4.1-182)

183. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  վերահսկողական ծառայության չորրորդ բաժնի առաջին կարգի մասնագետ  (14-4.1-183)

184. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-184)

185. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ  (14-4.1-185)

186. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-186)

187. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-187)

 

4.3 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԿՐՏՍԵՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 2-ՐԴ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

 

28. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Ամուսնության պալատի տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.3-28)

29. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Երևանի հատուկ սպասարկում տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.3-29)

30. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Երևանի հատուկ սպասարկում տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.3-30)

31. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Երևանի հատուկ սպասարկում տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.3-31)

 

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ

 ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 12-32.5.1)

 

       1. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Ղ3-1) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)

      2. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության ռազմավարական պլանավորման բաժնի պետ (ծածկագիր՝                    12-32.5.1-Ղ4-1) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)

      3. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության ռազմավարական պլանավորման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Մ1-1) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)

      4. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության ռազմավարական պլանավորման բաժնի ավագ իրավաբան (ծածկագիր՝   12-32.5.1-Մ3-1) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)

      5. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Ղ4-2) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)

      6. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Մ1-2) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)

      7. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Մ6-1) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)

 

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ

 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

 (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 12-34.1)

 

       1. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-34.1-Ղ4-1) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)

       2. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝                   12-34.1-Մ2-1) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)

        3. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝                            12-34.1-Մ4-1) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)

         4. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ6-1) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)

         5. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-34.1-Ղ4-2) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)

         6. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ2-2) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)

         7. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ2-3) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)

         8. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի ավագ իրավաբան (ծածկագիր՝              12-34.1-Մ4-2) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)

         9. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի իրավաբան                                  (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ6-2) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)

        

 

 

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ

ԱԿՏԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

 (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 12-34.4)

 

1.     Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության պետ (ծածկագիր՝ 12-34.42-1) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

2.    Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 12-34.43-1) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

3.    Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-34.44-1)                        (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

4.    Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի գլխավոր իրավաբան                                (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-1) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

5.    Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի գլխավոր իրավաբան                                (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-2) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

6.    Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի ավագ իրավաբան                                (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ3-1) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

7.    Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի ավագ իրավաբան                                (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ3-2) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

8.    Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի ավագ իրավաբան                                (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ3-3) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

9.    Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի ավագ իրավաբան                                (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ3-4) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

10.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի պետ                                (ծածկագիր՝ 12-34.4-Ղ4-2) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

11.   Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի գլխավոր իրավաբան                               (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-3) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

12.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի գլխավոր իրավաբան                               (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-4) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

13.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի ավագ իրավաբան                               (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ3-5) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

14.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի իրավաբան                               (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ6-1) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

15.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի իրավաբան                               (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ6-2) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

16.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի պետ                       (ծածկագիր՝ 12-34.4-Ղ4-3) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

17.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-5) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

18.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-6) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

19.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի ավագ իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ3-6) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

20. Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի պետ                            (ծածկագիր՝ 12-34.4-Ղ4-4) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

21.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի գլխավոր իրավաբան                            (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-7) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

22.  Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի ավագ իրավաբան                            (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ3-7) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

23. Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի իրավաբան                            (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ6-3) (լրացվել է 12.09.2019 N 765-Ա)

 

 

 

 

3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետ (14-1.2-3)
4. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետ (14-1.2-4)
5. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ (14-1.2-5) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 28.08.2018 N 812-Ա)
6. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության պետ (14-1.2-6)
12. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության պետ (14-1.2-12)
13. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (14-1.2-13)
2.1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 1-ԻՆ
ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ
5. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության պետ (14-2.1-5)
12. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետի տեղակալ (14-2.1-12)
16. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ (14-2.1-16) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 28.08.2018 N 812-Ա)
17. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության պետ (14-2.1-17)
19. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության պետ (14-2.1-19)
20. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարիչ (14-2.1-20)
21. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության պետի տեղակալ (14-2.1-21)
23. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության պետ (14-2.1-23)
24. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության պետ (14-2.1-24)
25.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության պետ (14-2.1-25)
27. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետ (14-2.1-27)
28. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ (14-2.1-28)
2.2ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 2-ՐԴ
ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ
17. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման հանրապետական արխիվի բաժնի պետ (14-2.2-17)
22. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի պետ (14-2.2-22)
23. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի պետ (14-2.2-23)
52. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ներքին աուդիտի բաժնի պետ (14-2.2-52)
61. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի պետ (14-2.2-61)
62. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի պետ (14-2.2-62)
63. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության վճիռների կատարման և կոնվենցիոն պահանջների ապահովման բաժնի պետ (14-2.2-63)
68. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության պետի տեղակալ (14-2.2-68)
69. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչի տեղակալ (14-2.2-69)
80. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ (14-2.2-80)
84. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության առաջին բաժնի պետ (14-2.2-84)
86. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի պետ (14-2.2-86)
89. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի պետ (14-2.2-89)
97. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի պետ (14-2.2-97)
98. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի պետ (14-2.2-98)
101. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի պետ (14-2.2-101) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)
102. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի պետ (14-2.2-102) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)
103. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետ (14-2.2-103)
108. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության պետի տեղակալ (14-2.2-108)
109. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի պետ (14-2.2-109)
110. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի պետ (14-2.2-110)
111. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության պետի տեղակալ (14-2.2-111)
112. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի պետ (14-2.2-112)
113. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի պետ (14-2.2-113)
114. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյալների փոխանցման բաժնի պետ (14-2.2-114)
115. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի պետ (14-2.2-115)
116. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի պետ (14-2.2-116)
117. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի պետ (14-2.2-117)
118. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմակերպամեթոդական բաժնի պետ (14-2.2-118)
119. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժնի պետ (14-2.2-119)
121. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի ընդհանուր բաժնի պետ (14-2.2-121)
122. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնի պետ (14-2.2-122)
123. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման բաժնի պետ (14-2.2-123)
125. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի պետ (14-2.2-125)
126. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետի տեղակալ (14-2.2-126)
128. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի պետ (14-2.2-128)
129.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսա-տնտեսագիտական վարչության պետի տեղակալ-գլխավոր հաշվապահի տեղակալ (14-2.2-129)
130. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի պետ (14-2.2-130)
131. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երկրորդ բաժնի պետ (14-2.2-131)
132. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի պետ (14-2.2-132)
133. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության չորրորդ բաժնի պետ (14-2.2-133)
134. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի պետ (14-2.2-134)
135. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ (14-2.2-135)
137. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության արխիվային բաժնի պետ (14-2.2-137)
138. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչության նյութատեխնիկական ապահովման և սպասարկման բաժնի պետ (14-2.2-138)
139. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչության գնումների կազմակերպման բաժնի պետ (14-2.2-139)
140. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի պետ (14-2.2-140) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 24.07.2019 N 544-Ա)
141. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության վեցերորդ բաժնի պետ (14-2.2-141)
142. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի պետ (14-2.2-142)
143. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետ (14-2.2-143)
144. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի պետ (14-2.2-144)
145. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի պետ (14-2.2-145)
146. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի պետ (14-2.2-146)
147. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի պետ (14-2.2-147)
148. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի էլեկտրոնային մոնիթորինգի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետ (14-2.2-148)
149. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության ներման հարցերով բաժնի պետ (14-2.2-149)
2.3ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 3-ՐԴ
ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ
18. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Ամուսնության պալատի տարածքային բաժնի պետ (14-2.3-18)
19. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Երևանի հատուկ սպասարկում տարածքային բաժնի պետ (14-2.3-19)
126. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-126) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 04.06.2019թ. N 338-Ա)
127. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-127)
254. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-254)
255. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-255)
256. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-256)
257. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-257)
258. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-258)
259. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-259)
261. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-261)
271. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-271)
272. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-272)
281. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-281)
282. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-282)
284. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-284)
295. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-295)
296. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-296)
297. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-297)
298. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-298)
299. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-299) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)
300. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-300)
303. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-303)
304. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-304)
305. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-305)
306. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-306)
307. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-307)
308. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-308)
309. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-309)
310. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-310)
314. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-314)
315. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-315)
316. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-316)
317. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-317)
318. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-318)
319. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-319)
320. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-320)
321.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-321)
322. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Վայոց ձորի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-322)
323. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-323)
324. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմակերպամեթոդական բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-324)
325. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմակերպամեթոդական բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-325)
326. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմակերպամեթոդական բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-326)
327. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի կազմակերպամեթոդական բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-327)
328. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-328)
329. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-329)
330. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-330)
331. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-331)
333. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-333)
369. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-369)
370. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-370)
371. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-371)
372. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-372)
373. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-373)
374. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-374)
375. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-375)
376. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-376)
377. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-377)
378. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-378)
379. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-379)
380. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-380)
381. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-381)
382. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-382)
384. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-384)
387. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-387)
388.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-388)
389.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-389)
390.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-390)
391.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-391)
392.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-392)
393. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երկրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-393)
394. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երկրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-394)
395. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-395)
396. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-396)
397. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-397)
398. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության չորրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-398)
400. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-400)
402. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-402) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)
403. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-403) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)
404. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-404)
405. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-405)
406.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության արխիվային բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-406)
407.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչության գնումների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-407)
408. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության վեցերորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-408)
409. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-409)
410. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-410)
411. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյալների փոխանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-411)
412. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-412)
413. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-413)
414. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-414)
415. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-415)
416. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-416)
417. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-417)
418. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-418)
419. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-419)
420. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-420)
421. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-421)
422. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-422)
423. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-423)
424. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-424)
425. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-425)
426. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-426)
427. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-427)
428. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-428)
429. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-429)
430. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-430)
431. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-431)
432. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-432)
433. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-433)
434. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-434)
435. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-435)
436. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-436)
437. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-437)
438. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-438)
439. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-439)
440. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-440)
441. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-441)
442. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-442)
443. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-443)
444. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-444)
445. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-445)
446. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-446)
447. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-447)
448. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-448)
449. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-449)
450. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի պետ (14-2.3-450)
451. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-451)
452. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-452)
453. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի էլեկտրոնային մոնիթորինգի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-453)
454. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության ներման հարցերով բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-454)
455. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության ներման հարցերով բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-2.3-455)
456. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-2.3-456) (լրացվել է 10.10.2018թ. N 962-Ա)
457. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ (14-2.3-457) (լրացվել է 01.04.2019թ. N 190-Ա)
3.1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 1-ԻՆ
ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ
9. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-9)
11. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-11)
12. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-12)
21. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-21)
22. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-22)
23. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-23)
24. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-24)
25. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-25)
26. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-26)
27. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-27)
28. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-28)
29. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-29)
30. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-30)
31. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-31)
32. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-32)
33. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-33)
34. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-34)
35. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Վայոց ձորի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-35)
36. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-36)
37. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-37)
42. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-42)
43. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-43)
44. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-44)
45. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-45)
46. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-46)
47. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-47)
48. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-48)
49. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-49) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 24.07.2019 N 544-Ա)
50. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ (14-3.1-50)
51. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ (14-3.1-51)
52. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-52)
53. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-53)
54. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-54)
55. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-55)
56. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-56)
57. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-57)
58. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-58)
59. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-59)
60. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-60)
61. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-61)
62. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-62)
63. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-63)
64. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-64)
65. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-65)
66. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-66)
67. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-67)
68. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-68)
69. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-69)
70. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-70)
71. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-71
72. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-72)
73. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-73)
74. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-74)
75. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-75)
76. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-76)
77. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-77)
78. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-78)
79. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-79)
80. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-80)
81. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-81)
82. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-82)
83. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-83)
84. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Վայոց ձորի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-84)
85. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.1-85)
3.2ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 2-ՐԴ
ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ
46. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-46)
47. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-47) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 04.06.2019թ. N 338-Ա)
48. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-48)
142. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-142)
143. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-143)
144. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-144)
145. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-145)
148. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության վճիռների կատարման և կոնվենցիոն պահանջների ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-148)
158. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (14-3.2-158)
160. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ (14-3.2-160) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 01.04.2019թ. N 190-Ա)
163.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-163)
168.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-168)
181.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-181)
182. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-182)
183. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-183)
184. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-184)
187. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Ամուսնության պալատի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ (14-3.2-187)
188. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-188) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)
195. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-195)
196. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-196)
197. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-197)
198. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-198)
199. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-199)
200. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-200)
202. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-202)
203. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-203)
204. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-204)
205. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-205)
206. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-206)
208. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-208)
209. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-209)
211. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության վճիռների կատարման և կոնվենցիոն պահանջների ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-211)
212. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-212)
230. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-230)
231. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-231)
232. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-232)
234. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-234)
235.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-235)
236. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-236)
237. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-237)
238. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երկրորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-238)
239. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-239)
240. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-240)
241. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-241)
243. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-243)
244. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսա-տնտեսագիտական վարչության առաջատար մասնագետ (14-3.2-244)
245. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-245) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)
246.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քարտուղարության արխիվային բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-246)
247.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչության նյութատեխնիկական ապահովման և սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-247)
248.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության գործերի կառավարչության գնումների կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-248)
249. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության վեցերորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-249)
250. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-250)
251. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-251)
252. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-252)
253. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ (14-3.2-253)
254. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-254)
255. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-255)
256. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-256)
257. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հրապարակային ծանուցումների բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-257)
258. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-258)
259. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-259)
260. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-260)
261. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-261)
262. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-262)
263. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-263)
264. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-264)
265. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-265)
266. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-266)
267. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-267)
268. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության ներման հարցերով բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.2-268)
3.3ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 3-ՐԴ
ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ
20. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-3.3-20)
4.1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԿՐՏՍԵՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 1-ԻՆ
ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ
20. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման հանրապետական արխիվի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-20)
21. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման հանրապետական արխիվի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-21)
40. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քաղաքացիական և տնտեսական գործերով բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-40) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 04.06.2019թ. N 338-Ա)
41.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-41) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 04.06.2019թ. N 338-Ա)
42.Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապերի վարչության քրեական և վարչական գործերով բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-42) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 04.06.2019թ. N 338-Ա)
96. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-96)
98. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-98)
99. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-99)
113. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-113)
118. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-118)
121. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-121)
128. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-128)
133. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-133) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)
134. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-134) (ուժը կորցրած է ճանաչվել 23.08.2019 N 679-Ա)
135. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Ամուսնության պալատի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-135)
136. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-136)
140. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-140)
141. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-141)
143. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության միջազգային պայմանագրերի փորձաքննության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-143)
144. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյալների փոխանցման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-144)
145. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-145)
146. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-146)
153. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-153)
154. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արագածոտնի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-154)
155. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-155)
157. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-157)
159. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-159)
160. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-160)
161. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-161)
162. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-162)
163. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-163)
164. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-164)
169. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-169)
170. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-170)
181. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության hամակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-181)
182. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ֆինանսա-տնտեսագիտական վարչության առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-182)
183. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության չորրորդ բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-183)
184. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության օրենսդրության մշակման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-184)
185. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-185)
186. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.1-186)
187. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի բաժնի առաջատար մասնագետ (14-4.1-187)
4.3ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԿՐՏՍԵՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 2-ՐԴ
ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ
28. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Ամուսնության պալատի տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.3-28)
29. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Երևանի հատուկ սպասարկում տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.3-29)
30. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Երևանի հատուկ սպասարկում տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.3-30)
31. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Երևանի հատուկ սպասարկում տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (14-4.3-31)
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 12-32.5.1)
1. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Ղ3-1) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)
2. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության ռազմավարական պլանավորման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Ղ4-1) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)
3. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության ռազմավարական պլանավորման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Մ1-1) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)
4. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության ռազմավարական պլանավորման բաժնի ավագ իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Մ3-1) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)
5. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Ղ4-2) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)
6. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Մ1-2) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)
7. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Մ6-1) (լրացվել է 24.07.2019 N 544-Ա)
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
(ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 12-34.1)
1. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-34.1-Ղ4-1) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)
2. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ2-1) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)
3. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ4-1) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)
4. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ6-1) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)
5. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-34.1-Ղ4-2) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)
6. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ2-2) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)
7. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ2-3) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)
8. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի ավագ իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ4-2) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)
9. Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-34.1-Մ6-2) (լրացվել է 23.08.2019 N 679-Ա)Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկ

    Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

    Բաժանորդագրություն