Դեպի վեր

15/09/2005 Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ կառավարության որոշումը քրեակատարողական ծառայողների հանդերձանքի, այդ թվում` համազգեստի նկարագիրը, այն տրամադրելու, կրելու կարգը, ժամկետները եվ պայմանները հաստատելու մասին


«Վավերացնում եմ» 
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
 31 հոկտեմբերի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 սեպտեմբերի 2005 թվականի N 1728-Ն

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ, ԱՅՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել քրեակատարողական ծառայողների հանդերձանքի, այդ թվում` համազգեստի նկարագիրը, այն տրամադրելու, կրելու կարգը, ժամկետները և պայմանները` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ
 

Ա. Մարգարյան


2005 թ. հոկտեմբերի 21
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
սեպտեմբերի 15-ի N 1728-Ն որոշման


ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ, ԱՅՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Բ Ա Ժ Ի Ն  1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Սույն իրավական ակտով սահմանվում են քրեակատարողական ծառայողի հանդերձանքի` համազգեստի, խորհրդանշանի, տարբերանշանների նկարագրերը, դրանց տրամադրման կարգը, ժամկետները և պայմանները:

1.2. Հանդերձանք` սույն իրավական ակտի իմաստով հանդերձանք է համարվում քրեակատարողական ծառայողի համազգեստը, խորհրդանշանը և տարբերանշանները:

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԵՐԱԼ-ՄԱՅՈՐԻ ԿՈՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ

  

2.1. Ամենօրյա կիսաբրդյա գլխարկ` մուգ խակի գույնի կտորից

Մուգ խակի գույնի կտորից է` սև լաքապատ հովարով: Գլխարկաբոլորքի վրա 2 ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեզօծ հյուսվածքով զարդապարան: Գլխարկաբոլորքի վերևի և գագաթի միացման տեղով անցնում է 2 մմ լայնքով եզրաքուղ` կարմիր մահուդից: Ճակատային մասում ամրացվում է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, գլխարկաբոլորքի վրա` առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է գլխարկանշան:

2.2. Ականջակալներով ձմեռային գլխարկ` բնական կարակուլից

Բաղկացած է թասակից, ականջակալներից և ճակատային մասից: Ականջակալները և ճակատային մասը մոխրագույն բնական կարակուլից են, թասակը` մահուդից: Թասակը 4-տապականի է: Ճակատային մասի կենտրոնում ամրացվում է գլխարկանշան:

2.3. Ականջակալներով ձմեռային գլխարկ` ոչխարի կամ այլ մորթուց

Բաղկացած է թասակից, ականջակալներից և ճակատային մասից: Ականջակալները և ճակատային մասը ոչխարի կամ այլ մոխրագույն մորթուց են, թասակը` մահուդից: Թասակը 4-տապականի է: Ճակատային մասի կենտրոնում ամրացվում է գլխարկանշան:

2.4. Բրդյա կտորից ձմեռային վերարկու` կարակուլե օձիքով և ուսադիրներով

Մուգ խակի գույնի կտորից է` բնական կարակուլե հանովի օձիքով: Ձևվածքն ունի իրանին կիպ նստած ուրվագիծ: Լանջափեշերը կոճկվում են 3 զույգ ոսկեգույն կոճակով: Գրպանները ներկարովի են և կափույրներով: Օձիքը ծալովի է, ծայրերը` կարմիր եզրակարերով: Մեջքամասը մեջտեղի կարով է, հետևի մասում ունի 2 կոճակով իրանաձիգ գոտի: Աստառը մետաքսյա է, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան, ուսադիրները կարովի են` մուգ խակի գույնի, աստղերը` ասեղնագործված:

2.5. Տոնական ուսադիրներով բրդյա տարազաբաճկոն (այսուհետ` կիտել) և ազատթող փողքերով տաբատ

Կիտելը մուգ խակի գույնի կտորից է` մետաքսե աստառով: Լանջափեշերը կոճկվում են 3 զույգ ոսկեգույն կոճակով: Ունի 2 ներկարված գրպան` կափույրներով, 2 ծոցագրպան, լանջափեշերին ասեղնագործված են տերևներ: Ուսադիրները կարովի են և ոսկեգույն թելերով ասեղնագործված:

Տաբատը մուգ խակի գույնի բրդյա կտորից է` 2 ներկարված կողային գրպանով, հետևի մասում ունի մեկ գրպան` կափույրով: Տաբատն առջևի մասում կոճկվում է կայծակաճարմանդով, կողքերին ունի 2 լայն (25 մմ) և մեկ նեղ (2 մմ) կարմիր գունաժապավեն:

2.6. Ամենօրյա ուսադիրներով բրդյա կիտել և ազատթող փողքերով տաբատ

Կիտելը մուգ խակի գույնի կտորից է` մետաքսե աստառով: Ունի 2 ներկարված գրպան` կափույրներով, կրծքավանդակի մասում ունի 2 ծոցագրպան, լանջափեշերը 3 զույգ ոսկեգույն կոճակով են և ասեղնագործված տերևներով: Ուսադիրները մուգ խակի գույնի են, աստղերը` ասեղնագործված:

Տաբատը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.5-րդ կետում նկարագրված տաբատին:

2.7. Հանովի ուսադիրներով բրդյա բաճկոն և ազատթող փողքերով տաբատ

Բաճկոնը մուգ խակի գույնի կտորից է` մետաքսե աստառով: Առջևի մասում կոճկվում է կայծակաճարմանդով: Ունի 2 ներկարված կողային գրպան: Բաճկոնի ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ: Ուսադիրները հանովի են` մուգ խակի գույնի, աստղերը` ասեղնագործված:

Տաբատը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.5-րդ կետում նկարագրված տաբատին:

2.8. Հանովի ուսադիրներով թիկնոց

Թիկնոցն անջրանցիկ, մուգ խակի գույնի կտորից է: Ներդիրը հանովի է` բրդյա կտորից, որն ամրացվում է կայծակաճարմանդով: Գոտկատեղին ունի ուղղանկյուն ճարմանդով 50 մմ լայնությամբ գոտի: Ունի 2 կողային ներկարված գրպան և մեկ ծոցագրպան:

2.9. Թիկնոց - ուսնոց

Թիկնոց-ուսնոցն անջրանցիկ մուգ խակի գույնի կտորից է` ձեռքերի համար նախատեսված 2 կողային բացվածքով և գլխանոցով:

2.10. Տոնական ձեռնոց

Ձեռնոցը հնգամատ է` սպիտակ բամբակյա թելից:

2.11. Աշնանային - գարնանային ձեռնոց

Ձեռնոցը հնգամատ է` խիտ բամբակյա թելից, գույնը սպիտակ է կամ խակի գույնի:

2.12. Ձմեռային ձեռնոց

Ձեռնոցը հնգամատ է` բնական սև կաշվից: Աստառը ոչխարի կամ այլ մորթուց է:

2.13. Գարնանային - աշնանային կիսավերարկու` հանովի ուսադիրներով

Կիսավերարկուն անջրանցիկ մուգ խակի գույնի կտորից է` մետաքսյա աստառով, տաք ներդիրով, 2 կողային ներկարված գրպանով և մեկ ծոցագրպանով: Գոտկատեղին ունի ճարմանդով գոտի, լանջափեշերին ասեղնագործված են ոսկեգույն տերևներ: Ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ:

2.14. Մորթե կիսաճտքավոր սև կոշիկ

Կոշիկը սև, բնական կաշվից է, աստառը` բնական մորթուց:

2.15. Սև կոշիկ

Կոշիկը սև է` բնական կաշվից:

2.16. Յուֆտե ճտքավոր կոշիկ` մորթե ներդիրով

Կոշիկը երկար ճտքերով է` յուֆտից, աստառը` բնական մորթուց:

2.17. Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը սպիտակ բամբակյա կտորից է` ծալովի օձիքով, կրծքամասում` կոճակով: Ունի կափույրով և շերտակարված վրադիր գրպաններ, ուղիղ գոտի, կոճկվում է 8 կոճակով, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` երկար:

2.18. Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին, թևքերը` կարճ:

2.19. Մուգ խակի գույնի երկարաթև վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին: Գույնը մուգ խակի է, թևքերը` երկար:

2.20. Մուգ խակի գույնի կարճաթև վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին: Գույնը մուգ խակի է, թևքերը` կարճ:

2.21. Սև փողկապ

Փողկապը սև կիսաբրդյա կտորից է: Օձիքի մասում ունի ռետինե ժապավեն և ամրակ:

2.22. Մուգ խակի գույնի փողկապ

Փողկապը մուգ խակի գույնի կիսաբրդյա կտորից է: Օձիքի մասում ունի ռետինե ժապավեն և ամրակ:

2.23. Մուգ խակի գույնի վզպատ թաշկինակ (այսուհետ` կաշնե)

Կաշնեն մուգ խակի գույնի կիսաբրդյա կտորից է` 125 x 24 սմ չափսերով:

2.24. Տոնական գոտի` քրեակատարողական ծառայության խորհրդանիշի պատկերը կրող ճարմանդով

Գոտին ծիրանագույն սինթետիկ կտորից է` քրեակատարողական ծառայության խորհրդանիշի պատկեր ունեցող ոսկեգույն մետաղյա ճարմանդով: Գոտու լայնությունը 50 մմ է:

2.25. Կաշվե գոտի

Գոտին դարչնագույն բնական կաշվից է, լայնությունը` 50 մմ: Գոտին երկանցք է` մետաղյա ճարմանդով:

2.26. Ուսակապ` արույրե 2 ծայրապանակով

Ուսակապը ոսկեգույն լարահյուսքով է:

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԼԵՅՏԵՆԱՆՏԻ ԿՈՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ

  

3.1. Ամենօրյա կիսաբրդյա գլխարկ` մուգ խակի գույնի կտորից

Ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.1-ին կետում նկարագրված գլխարկին:

3.2. Ականջակալներով ձմեռային գլխարկ` բնական կարակուլից (արդարադատության գնդապետի կոչում ունեցողների համար)

Ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.2-րդ կետում նկարագրված գլխարկին:

3.3. Ականջակալներով ձմեռային գլխարկ` ոչխարի կամ այլ մորթուց

Ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.3-րդ կետում նկարագրված գլխարկին:

3.4. Ձմեռային կիսաբրդյա վերարկու` կարակուլե օձիքով և ուսադիրներով (արդարադատության գնդապետի կոչում ունեցողների համար)

Վերարկուն հանովի բնական կարակուլե օձիքով է: Օձիքը ծալվում է, ծայրերը` գունավոր եզրակարերով: Ձևվածքն իրանը գրկող է: Վերևի 2 գրպանը ներկարովի կափույրով են, ներքևի 2 գրպանը` վրադիր: Կոճկվում է գաղտնի կայծակաճարմանդով: Գոտկատեղում ունի գաղտնի գոտի: Թևերը ներկարված են` երկկարանի: Աստառը մետաքսյա է, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան: Ուսադիրները կարովի են` մուգ խակի գույնի:

3.5. Ձմեռային կիսաբրդյա վերարկու` ոչխարի կամ այլ մորթուց օձիքով և ուսադիրներով

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 3.4-րդ կետում նկարագրված վերարկուին` կարակուլի փոխարեն` ոչխարի կամ այլ մորթուց օձիքով:

3.6. Տոնական ուսադիրներով կիտել և ազատթող փողքերով տաբատ

Կիտելը և տաբատը նկարագրությամբ և ձևով նման են 2.5-րդ կետում նկարագրված կիտելին և տաբատին: Աստղերը ոսկեգույն մետաղից են: Տաբատը կողքերին ունի մեկ նեղ (2 մմ) կարմիր գունաժապավեն:

3.7. Ամենօրյա ուսադիրներով կիտել և ազատթող փողքերով տաբատ

Կիտելը երկփեշ է, ոսկեգույն 6 կոճակը տեղադրված են երկշարք: 2 լանջափեշով է` ծալված օձիքով: Կիտելի փեշերի ներքևի մասը ձևավոր կափույրով ներկարված է: Ունի ուղիղ գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան: Ուսադիրները կարովի են: Թիկունքը կարով է, ներքևի մասը` բացվածքով: Թևքերը ներկարված են:

Տաբատը կոճկվում է 2 կոճակով և կայծակաճարմանդով: Աստառը մետաքսյա է, կողքերին ունի մեկ նեղ (2 մմ) կարմիր գունաժապավեն: Գրպանները թեք են: Հետևամասի աջ կողմում ունի կոճակով կոճկվող կափույրով գրպան: Գույնը մուգ խակի է:

3.8. Հանովի ուսադիրներով բրդյա բաճկոն և ազատթող փողքերով տաբատ

Բաճկոնը նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.7-րդ կետում նկարագրված բաճկոնին: Աստղերը ոսկեգույն մետաղից են:

Տաբատը նկարագրությամբ և ձևով նման է 3.7-րդ կետում նկարագրված տաբատին:

3.9. Հանովի ուսադիրներով թիկնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.8-րդ կետում նկարագրված թիկնոցին:

3.10. Թիկնոց-ուսնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.9-րդ կետում նկարագրված թիկնոց-ուսնոցին:

3.11. Գարնանային - աշնանային կիսավերարկու` ուսադիրներով

Կիսավերարկուն կիսաբրդյա կտորից է, ուղիղ ուրվագծով, ձախ լանջափեշը` 4 կոճակով կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, պլաստմասսայե ճարմանդով կոճկվող գոտիով: Օձիքը մեկ լանջափեշով է: Մեջքը վերին կտրվածքով է, մեջտեղում` կարով: Թևերը ներկարված են` երկկարանի, կոճակով ամրացված լեզվակով: Աստառը մետաքսյա է, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան: 2 լանջափեշերի վրա թեք ներկարված են մեծ գրպաններ: Ուսադիրները հանովի են` մուգ խակի գույնի:

3.12. Կիսաճտքավոր ձմեռային կոշիկ

Կարվում է սև, բնական կաշվից, աստառը` բնական կամ այլ մորթուց:

3.13. Կոշիկ

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.15-րդ կետում նկարագրված կոշիկին:

3.14. Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին:

3.15. Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին, թևքերը` կարճ:

3.16. Մուգ խակի գույնի երկարաթև վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին: Գույնը մուգ խակի է, թևքերը` երկար:

3.17. Մուգ խակի գույնի կարճաթև վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին: Գույնը մուգ խակի է, թևքերը` կարճ:

3.18. Սև փողկապ

Փողկապը նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.21-րդ կետում նկարագրված փողկապին:

3.19. Մուգ խակի գույնի փողկապ

Փողկապը նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.22-րդ կետում նկարագրված փողկապին:

3.20. Մուգ խակի գույնի վզպատ թաշկինակ (այսուհետ` կաշնե)

Կաշնեն նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.23-րդ կետում նկարագրված կաշնեին:

3.21. Տոնական ձեռնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.10-րդ կետում նկարագրված ձեռնոցին:

3.22. Աշնանային - գարնանային ձեռնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.11-րդ կետում նկարագրված ձեռնոցին:

3.23. Ձմեռային ձեռնոց

Ձեռնոցը նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.12-րդ կետում նկարագրված ձեռնոցին:

3.24. Կաշվե գոտի

Գոտին նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.25-րդ կետում նկարագրված գոտուն:

3.25. Ուսակապ` արույրե 2 ծայրապանակով

Ուսակապն արծաթագույն լարահյուսքով է:

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  4

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԳ ԵՆԹԱՍՊԱՅԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՍԵՐ ՍԵՐԺԱՆՏԻ ԿՈՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ

  

4.1. Գլխարկ` կեպի (այսուհետ` կեպի)

Կեպին մուգ խակի գույն կտորից է` կարմիր եզրաքուղով և լաքապատ հովարով: Թասակը շրջանաձև է: Գլխարկանշանն ամրացվում է ճակատային մասում (գլխարկանշան 1):

4.2. Ականջակալներով ձմեռային գլխարկ` ոչխարի կամ այլ մորթուց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.3-րդ կետում նկարագրված գլխարկին (նկար 3` փոքր գլխարկանշան):

4.3. Ձմեռային վերարկու

Նկարագրությամբ նման է 3.4-րդ կետում նկարագրված վերարկուին:

4.4. Աշնանային-գարնանային կիսավերարկու

Նկարագրությամբ նման է 3.11-րդ կետում նկարագրված կիսավերարկուին:

4.5. Տոնական ուսադիրներով կիտել և ազատթող փողքերով տաբատ

Կիտելը մուգ խակի գույնի կտորից է` մետաքսե աստառով: Լանջափեշերը կոճկվում են 3 ոսկեգույն կոճակով: Ունի 2 ներկարված գրպան` կափույրներով, 2 ծոցագրպան: Ուսադիրները կարովի են` մուգ խակի գույնի:

Տաբատը մուգ խակի գույնի բրդյա կտորից է` 2 ներկարված կողային գրպանով, հետևի մասում ունի մեկ գրպան` կափույրով: Տաբատն առջևի մասում կոճկվում է կայծակաճարմանդով, կողքերին ունի մեկ նեղ (2 մմ) կարմիր գունաժապավեն:

4.6. Ամենօրյա ուսադիրներով կիտել և ազատթող փողքերով տաբատ

Կիտելը երկփեշ է, ոսկեգույն 3 կոճակով: 2 լանջափեշով է` ծալված օձիքով: Կիտելի փեշերի ներքևի մասը ձևավոր կափույրով ներկարված է: Ունի ուղիղ գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան: Ուսադիրները կարովի են: Թիկունքը կարով է, ներքևի մասը` բացվածքով: Թևքերը ներկարված են:

Տաբատը կոճկվում է 2 կոճակով և կայծակաճարմանդով: Աստառը մետաքսյա է, կողքերին ունի մեկ նեղ (2 մմ) կարմիր գունաժապավեն: Գրպանները թեք են: Հետևամասի աջ կողմում ունի կոճակով կոճկվող կափույրով գրպան: Գույնը մուգ խակի է:

4.7. Բաճկոն և տաբատ

Բաճկոնը միակողմ է, վերադիր օձիքով: Կոճկվում է կայծակաճարմանդով: Կրծքամասի 2 կողմերում ունի վրադիր շերտակարով ոսկեգույն կոճակով կափույրով գրպաններ: Փեշամասում ունի ներկարված գրպաններ` կայծակաճարմանդով: Մեջքը` վերին կտրվածքով, թևքերը` միակար թեզանիքներով և կտրվածքով: Թեզանիքները կոճկվում են 2 ոսկեգույն կոճակով: Գոտկատեղի կողամասերում կան ոսկեգույն կոճակով կոճկվող բացվածքներ: Աստառը մետաքսյա է, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան: Ուսադիրները հանովի են:

Տաբատը նկարագրությամբ նման է 4.5-րդ կետում նկարագրված տաբատին:

4.8. Թիկնոց-ուսնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.9-րդ կետում նկարագրված թիկնոց-ուսնոցին:

4.9. Ձմեռային կիսաճտքավոր կոշիկ

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 3.13-րդ կետում նկարագրված կոշիկներին:

4.10. Կոշիկ

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 3.14-րդ կետում նկարագրված կոշիկներին:

4.11. Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին:

4.12. Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին: Թևքերը կարճ են:

4.13. Մուգ խակի գույնի երկարաթև վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին: Գույնը մուգ խակի է, թևքերը` երկար:

4.14. Մուգ խակի գույնի կարճաթև վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին: Գույնը մուգ խակի է, թևքերը` կարճ:

4.15. Սև փողկապ

Փողկապը նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.21-րդ կետում նկարագրված փողկապին:

4.16. Մուգ խակի գույնի փողկապ

Փողկապը նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.22-րդ կետում նկարագրված փողկապին:

4.17. Տոնական ձեռնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.10-րդ կետում նկարագրված ձեռնոցին:

4.18. Աշնանային - գարնանային ձեռնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.11-րդ կետում նկարագրված ձեռնոցին:

4.19. Ձմեռային ձեռնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.12-րդ կետում նկարագրված ձեռնոցին:

4.20. Մուգ խակի գույնի վզպատ թաշկինակ (այսուհետ` կաշնե)

Կաշնեն նկարագրությամբ և ձևով նման է 1.23-րդ կետում նկարագրված կաշնեին:

4.21. Կաշվե գոտի

Գոտին նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.25-րդ կետում նկարագրված գոտուն:

4.22. Ուսակապ` արույրե 2 ծայրապանակով

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 3.26-րդ կետում նկարագրված ուսակապին:

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  5

  

ԿԻՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ

  

5.1. Բրդյա գլխարկ-պիլոտկա (այսուհետ` պիլոտկա)

Պիլոտկան մուգ խակի գույնի կտորից է` կարմիր մահուդե եզրաքուղով և գլխարկանշանով:

5.2. Ականջակալներով գլխարկ` ոչխարի կամ այլ մորթուց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.3-րդ կետում նկարագրված գլխարկին: Տարբեր է միայն գլխարկանշանը:

5.3. Ձմեռային վերարկու

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.4-րդ կետում նկարագրված վերարկուին: Բացակայում է միայն ոսկեգույն եզրաքուղը:

5.4. Մորթե օձիքով ձմեռային բաճկոն

Բաճկոնը բամբակյա մուգ խակի գույնի կտորից է` տաք աստառով, բաճկոնն ունի 2 ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ևս մեկ ծոցագրպան` ատրճանակի համար: Առջևի մասում կոճկվում է կայծակաճարմանդով: Օձիքը հանովի է` ոչխարի կամ այլ մորթուց: Տաբատը կարված է ուղիղ կարով, ունի 2 կողային գրպան, առջևի մասում կոճկվում է կայծակաճարմանդով:

5.5. Աշնանային-գարնանային կիսավերարկու

Նկարագրությամբ նման է 3.11-րդ կետում նկարագրված կիսավերարկուին:

5.6. Տոնական ուսադիրներով կիտել և կիսաշրջազգեստ

Կիտելը մուգ խակի գույնի կտորից է, ունի 2 կողային ներկարված գրպան` կափույրներով, կրծքային մասում` մեկ ներկարված գրպան` առանց կափույրի: Ուսադիրները ոսկեգույն են: Կիտելի առջևի մասում մեկ շարքով տեղադրված է 3 ոսկեգույն կոճակ:

Կիսաշրջազգեստը մուգ խակի գույնի կտորից է, երկարությունը` ծնկին հավասար, հետևի վերին միջնամասում ունի կայծակաճարմանդ, իսկ հետևի ստորին մասում ունի 10 սմ երկարությամբ կտրվածք:

5.7. Ամենօրյա ուսադիրներով կիտել, կիսաշրջազգեստ կամ ազատթող փողքերով տաբատ

Կիտելը մուգ խակի գույնի կտորից է, ունի 2 կողային ներկարված գրպան` կափույներով, կրծքային մասում` մեկ ներկարված գրպան` առանց կափույրի: Ուսադիրները` մուգ խակի գույնի:

Կիսաշրջազգեստը նկարագրությամբ և ձևով նման է 5.6-րդ կետում նկարագրված կիսաշրջազգեստին:

Տաբատը մուգ խակի գույնի կտորից է: Առջևի մասում տեղադրված է ձախից աջ կոճկվող կայծակաճարմանդ, կողքերի երկայնքով կա 2 մմ լայնքով կարմիր ժապավեն: Առջևի մասում ունի 2 ներկարված կողային գրպան:

5.8. Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին:

5.9. Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին: Թևքերը կարճ են:

5.10. Մուգ խակի գույնի երկարաթև վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին: Գույնը մուգ խակի է, թևքերը` երկար:

5.11. Մուգ խակի գույնի կարճաթև վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

Վերնաշապիկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 2.17-րդ կետում նկարագրված վերնաշապիկին: Գույնը մուգ խակի է, թևքերը` կարճ:

5.12. Թիկնոց-ուսնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.9-րդ կետում նկարագրված թիկնոց-ուսնոցին:

5.13. Սև փողկապ

Փողկապը նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.21-րդ կետում նկարագրված փողկապին:

5.14. Մուգ խակի գույնի փողկապ

Փողկապը նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.22-րդ կետում նկարագրված փողկապին:

5.15. Երկարաճիտ կոշիկ

Կոշիկը սև կաշվից է` երկար ճտքերով, երեսամասը` ամբողջական առաջամասով:

5.16. Կնոջ կոշիկ

Կոշիկը սև կաշվից է: Երեսամասն ամբողջական է:

5.17. Տոնական ձեռնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.10-րդ կետում նկարագրված ձեռնոցին:

5.18. Աշնանային - գարնանային ձեռնոց

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.11-րդ կետում նկարագրված ձեռնոցին:

5.19. Ձմեռային ձեռնոց

Ձեռնոցը նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.12-րդ կետում նկարագրված ձեռնոցին:

5.20. Մուգ խակի գույնի վզպատ թաշկինակ (այսուհետ` կաշնե)

Կաշնեն նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.23-րդ կետում նկարագրված կաշնեին:

5.21. Կաշվե գոտի

Գոտին նկարագրությամբ և ձևով նման է 2.25-րդ կետում նկարագրված գոտուն:

5.22. Ուսակապ` արույրե 2 ծայրապանակով

Նկարագրությամբ և ձևով նման է 3.26-րդ կետում նկարագրված ուսակապին:

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  6

  

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ

  

6.1. Դաշտային կոստյում` կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված կտորից

Դաշտային կոստյումը կեպիով է` բամբակյա գունաքողարկված կտորից: Բաճկոնն առջևի մասում կոճկվում է 2 կոճգամով և կպչուն կոճկվածքով, կրծքամասում ունի 2 վրադիր գրպան` կափույրներով և կոճգամներով: Ունի նաև 2 ներկարված կողային գրպան: Տաբատն ուղիղ կարվածքով է` 2 կողային գրպանով, հետևի մասում` մեկ գրպանով, առջևի մասում տեղադրված է կայծակաճարմանդ: Ուսադիրները գունաքողարկված կտորից են, աստղերը` մուգ խակի գույնի: Արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում ունեցող քրեակատարողական ծառայողների աստղերն ասեղնագործված են:

6.2. Ձմեռային դաշտային կոստյում` այդերուկի աղվամազով և հանովի ուսադիրներով

Կոստյումը բամբակյա գունաքողարկված կտորից է, աստառը` մետաքսյա, բաճկոնը և տաբատը լցոնված են այդերուկի աղվամազով: Բաճկոնը կոճկվում է դիմային կայծակաճարմանդով: Ունի 2 կողային ներկարված գրպան:

Գլխարկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 1.2-րդ կետում նկարագրված գլխարկին (նկար 3` փոքր գլխարկանշան):

Տաբատի առջևի մասը կոճկվում է կայծակաճարմանդով: Ունի 2 կողային գրպան: Բաճկոնի ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ: Ուսադիրները մուգ խակի գույնի են, աստղերը` ասեղնագործված:

6.3. Ձմեռային դաշտային կոստյում` բամբակյա գունաքողարկված կտորից, ոչխարի կամ այլ մորթուց կարված օձիքով, հանովի ուսադիրներով

Կոստյումը գունաքողարկված բամբակյա կտորից է` հաստ աստառով: Բաճկոնն ունի 2 կողային ներկարված գրպան, մեկ ծոցագրպան և գրպան` ատրճանակի համար: Առջևի մասում կոճկվում է կայծակաճարմանդով: Օձիքը հանովի է` ոչխարի կամ այլ մորթուց: Ուսադիրները մուգ խակի գույնի են: Տաբատը կարված է ուղիղ կարով, ունի 2 կողային գրպան, առջևի մասում կոճկվում է կայծակաճարմանդով: Գլխարկը ձևով և նկարագրությամբ նման է 1.3-րդ կետում նկարագրված գլխարկին (նկար 3` փոքր գլխարկանշան):

6.4. Դաշտային պայուսակ

Դաշտային պայուսակը դարչնագույն կաշվից է` 22 x 23 սմ չափսերով:

6.5. Դաշտային ամառային կոշիկներ

Դաշտային ամառային կոշիկները երկարաճիտ են` սև կաշվից: Ձմեռային դաշտային երկարաճիտ կոշիկները սև կաշվից են` մորթե աստառով:

6.6. Շապիկ

Շապիկը բամբակյա գունաքողարկված կտորից է` կիսաթև կամ անթև:

6.7. Ելնելով ծառայողական անհրաժեշտությունից` քրեակատարողական ծառայողներին կարող է թույլատրվել կրել այլ նկարագրությամբ կամ ձևի դաշտային համազգեստ:

6.8. Դաշտային համազգեստը նախատեսվում է քրեակատարողական ծառայության հատուկ նշանակության ստորաբաժանման քրեակատարողական ծառայողներին հատկացնելու համար: Ըստ անհրաժեշտության, այն կարող է հատկացվել նաև մյուս քրեակատարողական ծառայողներին:

Այդերուկի աղվամազով ձմեռային դաշտային կոստյումը նախատեսված է արդարադատության գեներալ-մայոր կոչում ունեցող քրեակատարողական ծառայողների համար:

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  7

  

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐՆԵՐԸ

  

7.1. Սույն բաժնում տրվում են արդարադատության գեներալ-մայորի, արդարադատության գնդապետից մինչև արդարադատության լեյտենանտի, արդարադատության ավագ ենթասպայից մինչև արդարադատության կրտսեր սերժանտի կոչում ունեցող քրեակատարողական ծառայողների և կին քրեակատարողական ծառայողների համազգեստի նկարները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  8

  

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆԻ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

  

Քրեակատարողական ծառայության խորհրդանշանը

 

 8.1. Քրեակատարողական ծառայության խորհրդանշանը կիսաձվաձև է, բարձրությունը` 100 մմ, լայնությունը` 78 մմ, կարվում է վերնաշապիկի, բաճկոնի, կիսավերարկուի և վերարկուի ձախ թևքին` ուսակարից 70 մմ ներքև:

Խորհրդանշանի վրա պատկերված են ոսկեգույն վահան, թուր, Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, դրոշը և կշեռք: Վահանի վերևում գրված է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ», իսկ ներքևում` «ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» (նկար 1):

Քրեակատարողական ծառայողների տարբերանշանները

8.2. Քրեակատարողական ծառայողների տարբերանշաններն են` գոտեփոկի ճարմանդները, գլխարկանշանները, կոճակները, ուսադիրները, աստղերը, ժապավենները և օձիքի վրա տեղադրվող տարբերանշանները:

8.3. Գոտեփոկի ճարմանդն ուղղանկյուն է, 75-55 մմ չափսերով, արույրե, որի վրա պատկերված են վահան, թուր և կշեռք:

8.4. Գլխարկանշանները պատրաստվում են ոսկեգույն մետաղից կամ կանաչ պլաստմասսայից: Վերջինը նախատեսված է դաշտային համազգեստի համար:

Արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում ունեցող քրեակատարողական ծառայողների գլխարկանշանի բարձրությունը 3.5 սմ է, լայնությունը` 3 սմ, պատկերում է կաղնու ոսկեգույն փռված տերևներով երիզված աստղ` եռագույն դրոշի ֆոնի վրա: Աստղի փոխարեն կարող է պատկերվել նաև Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերը (նկար 2):

Քրեակատարողական ծառայության արդարադատության գնդապետից մինչև կրտսեր սերժանտի կոչում ունեցող քրեակատարողական ծառայողների մեծ գլխարկանշանի բարձրությունը 4.0 սմ է, լայնությունը` 3.5 սմ: Պատկերում է կաղնու ոսկեգույն տերևներով երիզված աստղ: Փոքր գլխարկանշանը ձվաձև է, բարձրությունը 3 սմ է, լայնությունը` 2.5 սմ, պատկերում է աստղ` եռագույն ֆոնի վրա (նկար 3):

8.5. Մեծ կոճակների չափսը 22 մմ է, փոքրինը` 14 մմ` Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով:

8.6. Կոչումների տարբերանշաններն են ուսադիրները, դրանց վրա ամրացվող մակաշերտերը, աստղերը և ժապավենները:

Ուսադիրներն իրենցից ներկայացնում են ձգված վեցանկյուն` երկարավուն, զուգահեռ կողմերով, որի ներքևի վերջնամասն ուղղանկյուն է, իսկ վերևինը վերջանում է ստորին եզրին զուգահեռ բութանկյուն կտրվածքով: Ուսադիրի երկարությունը 110-120 մմ է, լայնությունը` արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում ունեցող քրեակատարողական ծառայողների համար 45 մմ է, մյուս քրեակատարողական ծառայողների համար` 40 մմ: Ուսադիրի եզրերը, բացի ստորինից, երիզվում են 2.5 մմ լայնությամբ կարմիր մահուդով: Ուսադիրները պատրաստվում են մուգ խակի կամ ոսկեգույն կիսափափուկ կտորից` մահուդե աստառի վրա:

Արդարադատության գնդապետի, արդարադատության փոխգնդապետի, արդարադատության մայորի ուսադիրները 2 կարմիր մակաշերտով են, իսկ արդարադատության կապիտանի, արդարադատության ավագ լեյտենանտի և արդարադատության լեյտենանտի ուսադիրները` մեկ կարմիր մակաշերտով: Արդարադատության ավագ ենթասպայի, արդարադատության ենթասպայի, արդարադատության ավագի, արդարադատության ավագ սերժանտի, արդարադատության սերժանտի, արդարադատության կրտսեր սերժանտի ուսադիրներն առանց մակաշերտի են:

Տոնական ուսադիրները ոսկեգույն դաշտով են` մուգ խակի գույնի մակաշերտով: Տոնական սպիտակ վերնաշապիկի ուսադիրները սպիտակ դաշտով են` կարմիր մակաշերտով:  Ամենօրյա ուսադիրները մուգ խակի գույնի դաշտով են` կարմիր մակաշերտով:

Արդարադատության գեներալ-մայորից մինչև արդարադատության ենթասպա կոչումների համար նախատեսված ուսադիրների վրա տեղադրվում են հնգաթև ուռուցիկ ասեղնագործած կամ մետաղյա կամ պլաստմասսայե ոսկեգույն աստղեր` համաձայն աղյուսակում նշված չափսերի և քանակի:

Արդարադատության ավագի կոչման համար նախատեսված ուսադիրների վրա ամրացվում են կարմիր ժապավեններ` աղյուսակում նշված չափսերով և թվով:

Ուսադիրներն ամրացվում են մեկական ոսկեգույն կոճակով:

8.7. Քրեակատարողական ծառայողների ուսադիրների վրա աստղերը տեղադրվում են հետևյալ աղյուսակին համապատասխան`

 

Հատուկ կոչումը

Աստղերի թիվը ուսադիրների վրա

Աստղերի տրամագիծը (մմ)

Տարածությունն ուսադիրի ներքևի եզրից մինչև 1-ին աստղի կենտրոնը (մմ)

Ուսադիրների երկարությամբ աստղերի կենտրոնների
միջև ընկած տարածությունը (մմ)

Գեներալ-մայոր

1

22

45

-

Գնդապետ

3

20

25

25

Փոխգնդապետ

2

20

25

-

Մայոր

1

20

45

-

Կապիտան

4

13

25

25

Ավագ լեյտենանտ

3

13

25

25

Լեյտենանտ

2

13

25

-

Ավագ ենթասպա

3

13

25

25

Ենթասպա

2

13

25

25

 

Արդարադատության սերժանտ, արդարադատության ավագ կոչումների ուսադիրների երկայնակի առանցքային գծի վրա տարբերանշանները` ոսկեգույն կամ պաշտպանական գույնի ժապավենները, ամրացվում են հետևյալ աղյուսակին համապատասխան`

 

Արդարադա-տության կոչումը

Ուսադիրների վրայի 30 մմ ժապավենների թիվը

Ուսադիրների վրայի 10 մմ ժապավենների թիվը

Ուսադիրների ներքևի եզրից մինչև 1-ին ժապավենի միջև տարածությունը (մմ)

Ուսադիրների երկարությամբ ժապավենների միջև ընկած տարա-ծությունը (մմ)

Ավագ

1

-

-

-

Ավագ սերժանտ

1

-

45

-

Սերժանտ

-

3

45

1,0

Կրտսեր սերժանտ

-

2

45

1,0

 

8.8. Արդարադատության ավագ ենթասպայից մինչև արդարադատության կրտսեր սերժանտը ներառյալ կոչում ունեցող քրեակատարողական ծառայողների կիտելի, վերարկուի և թիկնոցի օձիքների եզրային մասում և հանովի ուսադիրների վերին միջնամասում ամրացվում է 4-րդ նկարով նախատեսված տարբերանշանը, իսկ արդարադատության լեյտենանտից մինչև գնդապետը ներառյալ` 5-րդ նկարով նախատեսված տարբերանշանը:

Արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում ունեցող քրեակատարողական ծառայողների կիտելի, վերարկուի և թիկնոցի օձիքների եզրային հատվածում ասեղնագործվում է 6-րդ նկարով նախատեսված տարբերանշանի պատկերը, իսկ հանովի ուսադիրների վերին միջնամասում ասեղնագործվում է տարբերանշան (նկար 5):

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  9

  

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԿՐԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

9.1. Սույն բաժնում տրվում են քրեակատարողական ծառայողներին հատկացվող համազգեստի քանակը և կրելու ժամկետները`

 

NN
ը/կ

Համազգեստի տեսակը

Քանակը

Կրելու ժամ-կետը

1.

Ամենօրյա կիսաբրդե գլխարկ` մուգ խակի գույնի կտորից

1 հատ

2 տարի

2.

Ականջակալներով ձմեռային գլխարկ` բնական կարակուլից

1 հատ

5 տարի

3.

Ականջակալներով ձմեռային գլխարկ` ոչխարի կամ այլ մորթուց

1 հատ

5 տարի

4.

Գլխարկ` կեպի

1 հատ

5 տարի

5.

Բրդյա պիլոտկա

1 հատ

5 տարի

6.

Ձմեռային վերարկու` բրդյա կտորից, կարակուլե օձիքով, ուսադիրներով

1 հատ

4 տարի

7.

Ձմեռային վերարկու` կիսաբրդյա կտորից, ոչխարի կամ այլ մորթուց օձիքով, ուսադիրներով

1 հատ

4 տարի

8.

Ձմեռային վերարկու

1 հատ

4 տարի

9.

Աշնանային-գարնանային կիսավերարկու` հանովի ուսադիրներով

1 հատ

4 տարի

10.

Տոնական ուսադիրներով բրդյա կիտել և ազատթող փողքերով տաբատ

1 հատ

5 տարի

11.

Ուսադիրներով ամենօրյա բրդյա կիտել և ազատթող փողքերով տաբատ

1 լրակազմ

2 տարի

12.

Տոնական ուսադիրներով կիտել և կիսաշրջազգեստ

1 հատ

5 տարի

13.

Ամենօրյա ուսադիրներով կիտել, կիսաշրջազգեստ և ազատթող փողքերով տաբատ

1 հատ

5 տարի

14.

Հանովի ուսադիրներով բրդյա բաճկոն և ազատթող փողքերով տաբատ

1 լրակազմ

2 տարի

15.

Բաճկոն և տաբատ

1 հատ

5 տարի

16.

Ձմեռային բաճկոն

.... հատ

.. տարի

17.

Հանովի ուսադիրներով թիկնոց

1 հատ

4 տարի

18.

Թիկնոց- ուսնոց

1 հատ

2 տարի

19.

Աշնանային-գարնանային ձեռնոց

1 զույգ

2 տարի

20.

Ձմեռային ձեռնոց

1 զույգ

2 տարի

21.

Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու` հանովի ուսադիրներով

1 հատ

4 տարի

22.

Մորթե կիսաճտքավոր սև կոշիկ

1 զույգ

1 տարի

23.

Սև կոշիկ

1 զույգ

1 տարի

24.

Կնոջ երկարաճիտ կոշիկ

1 զույգ

1 տարի

25.

Կնոջ կոշիկ

1 զույգ

1 տարի

26.

Ձմեռային կոշիկ

1 զույգ

1 տարի

27.

Յուֆտե ճտքավոր կոշիկ` մորթե աստառով

1 զույգ

1 տարի

28.

Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

1 հատ

1 տարի

29.

Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

1 հատ

1 տարի

30.

Մուգ խակի գույնի երկարաթև վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

1 հատ

1 տարի

31.

Մուգ խակի գույնի կարճաթև վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով

1 հատ

1 տարի

32.

Սև փողկապ

1 հատ

2 տարի

33.

Մուգ խակի գույնի փողկապ

1 հատ

2 տարի

34.

Մուգ խակի գույնի կաշնե

1 հատ

2 տարի

35.

Տոնական գոտի

1 հատ

2 տարի

36.

Կաշվե գոտի

1 հատ

2 տարի

37.

Ուսակապ

1 հատ

2 տարի

38.

Փողկապի ամրակ

1 հատ

5 տարի

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  10

  

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԸ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

  

10.1. Հանդերձանք կրում են բոլոր քրեակատարողական ծառայողները:

Քրեակատարողական ծառայությունում բուժական, սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքներ իրականացնող քրեակատարողական ծառայողներին թույլատրվում է հանդերձանքի փոխարեն կրել քաղաքացիական հագուստ:

10.2. Քրեակատարողական ծառայողի հանդերձանքը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ձևերին ու նկարագրությանը և պահվի անթերի վիճակում:

10.3. Սահմանվում են քրեակատարողական ծառայողի հանդերձանքի հետևյալ ձևերը`

ա) տոնական,

բ) ամենօրյա,

գ) դաշտային:

Քրեակատարողական ծառայողի հանդերձանքի ձևերից յուրաքանչյուրը բաղկացած է ամառային և ձմեռային տեսակներից:

10.4. Քրեակատարողական ծառայողները կրում են շնորհված կոչումներին համապատասխանող հանդերձանք:

10.5. Քրեակատարողական ծառայողները տոնական հանդերձանք կրում են տոնակատարություններին մասնակցելու, մեդալներ, շքանշաններ և կառավարական պարգևներ շնորհելու, նոր պաշտոնի նշանակվելու կապակցությամբ կազմակերպվող ընդունելությունների, կոչումներ շնորհելու և երդման արարողակարգի ժամանակ:

10.6. Քրեակատարողական ծառայողներն ամենօրյա հանդերձանք կրում են ամենօրյա ծառայողական պարտականությունները կատարելու, ատեստավորման, հատուկ ուսուցման և վերապատրաստման ժամանակ: Շարային ստուգատեսների ժամանակ համազգեստի ձևը նախօրոք հայտարարվում է ստուգատեսն անցկացնող պաշտոնատար անձի հրամանով:

10.7. Ամառային կամ ձմեռային հանդերձանքի անցնելը հայտարարվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետի հրամանով:

10.8. Քրեակատարողական ծառայողներին թույլատրվում է ծառայությունից ազատ ժամերին կրել քաղաքացիական հագուստ:

10.9. Քրեակատարողական ծառայողին արգելվում է`

ա) համազգեստը, խորհրդանշանը և կոչումների տարբերանշանները կրել սահմանված ձևերին չհամապատասխանող ձևով,

բ) համազգեստի վրա կրել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չնախատեսված կրծքանշաններ, քաղաքացիական հագուստի պարագաներ և այլ իրեր:

10.10. Քրեակատարողական ծառայողների համազգեստի առանձին մասերի կրելու առանձնահատկությունները հետևյալն են`

1) գլխարկը կրելու կարգը

բերետը կամ պիլոտկան դրվում է փոքր-ինչ դեպի աջ թեքությամբ, իսկ գլխարկ-կեպին, ամենօրյա կիսաբրդե գլխարկը կամ ականջակալներով գլխարկը` ուղիղ, այնպես, որ հովարի եզրը գտնվի հոնքերի հետ հավասար բարձրության վրա: Բոլոր գլխարկների ներքևի մասը պետք է գտնվի հոնքերից 2 մատնաչափ դեպի վեր բարձրության վրա:

Ականջակալներով գլխարկի ականջակալները թույլատրվում է իջեցնել - 100 C և ավելի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում` քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարի հրամանով:

Իջեցված ականջակալների ժապավենաթելերը պետք է կապված լինեն ծնոտի տակ, իսկ բարձրացված ականջակալների դեպքում` կապված ժապավենաթելերը մտցվում են ականջակալների տակ:

Գլխարկը հանելիս այն պահվում է ձախ, ազատ թողնված ձեռքում: Ականջակալներով գլխարկը, պիլոտկան, ամենօրյա կիսաբրդե գլխարկը և գլխարկ-կեպին պահվում են գլխարկանշանը դեպի առաջ դիրքով:

2) վերնազգեստը կրելու կարգը

2 լանջափեշով ձմեռային վերարկուն կրվում է բոլոր կոճակները դեպի աջ կոճկված վիճակում: Մեկ լանջափեշով ձմեռային վերարկուն կրվում է գոտկատեղային գոտիով կոճկված վիճակում:

Ձմեռային վերարկուի ներքևի եզրից մինչև գետին եղած հեռավորությունը 35 սմ է:

Կին քրեակատարողական ծառայողները վերարկուն կրում են բոլոր կոճակները դեպի ձախ կոճկված վիճակում: Վերարկուի ներքևի եզրից մինչև գետին ընկած հեռավորությունը կազմում է 45 սմ:

Ձմեռային բաճկոնը կոճկվում է ամրակներով և բոլոր կոճակներով:

Հանովի ուսադիրներով թիկնոցը կոճկվում է դեպի աջ (կին ծառայողների համար` դեպի ձախ): Ամառային թիկնոցի եզրից մինչև գետին եղած հեռավորությունը 35 սմ է:

Թիկնոց-ուսնոցը կրում են անբարենպաստ եղանակային պայմաններում` ամառային կամ ձմեռային վերնազգեստի վրայից:

Կիտելը կրում են բոլոր կոճակները դեպի աջ (կին ծառայողների համար` դեպի ձախ) կոճկված վիճակում:

Վերը նշված բոլոր վերնազգեստները, ինչպես նաև տաբատը, պետք է միշտ լինեն մաքուր, հարդարված և արդուկված:

Այդ համազգեստների գրպանների կափույրները պետք է դուրս հանված լինեն:

Քրեակատարողական ծառայողների տոնական գոտին պետք է ամրացվի առջևի մասում` վերնազգեստի կոճակների` վերևից հաշված երկրորդ շարքի վերին մասում: Գոտու ճարմանդը պետք է լինի առջևի միջնամասում:

Գոտկատեղի գոտին կրում են վերարկուի, բաճկոնի, թիկնոցի, կիտելի, տաբատի վրայից:

Ատրճանակը կրում են վերարկուի կամ կիտելի վրայից, ինչպես նաև տակից` աջ ազդրի վրա:

Ուսակապը կրում են հատուկ կարգադրության դեպքում:

3) վերնաշապիկը, փողկապը, կաշնեն, ձեռնոցները կրելու կարգը

Վերնաշապիկը կրում են կիտելի կամ բաճկոնի հետ: Վերնաշապիկի օձիքի հետևի մասը պետք է կիտելի կամ բաճկոնի օձիքի հետ հավասար կամ 0.5 սմ-ից ոչ ավելի բարձրության վրա լինի:

Վերնաշապիկը թույլատրվում է կրել առանց կիտելի կամ բաճկոնի` փողկապով և ուսադիրներով, իսկ կարճաթև վերնաշապիկը` ուսադիրներով, առանց փողկապի:

Վերնաշապիկը պետք է լինի մաքուր, արդուկված, ճիշտ տեղադրված ուսադիրներով: Վերնաշապիկը կոճկվում է դեպի աջ (կին ծառայողների համար` դեպի ձախ):

Արգելվում է կրել գունաթափված և չարդուկված վերնաշապիկ:

Կաշնեն կրում են վերարկուի օձիքի տակից: Կաշնեի վերին եզրը պետք է համաչափ 1-2 սմ լայնությամբ երևա օձիքի վրա:

Փողկապն ամրացվում է վերնաշապիկին: Այն միշտ պետք է մաքուր և կոկիկ վիճակում լինի: Արգելվում է կրել գունաթափված և մաշված փողկապ: Փողկապի ամրակն ամրացվում է վերնաշապիկի վերին 3-րդ և 4-րդ կոճակների մեջտեղում:Տոնական ձեռնոցներ կրելը պարտադիր է տոնական համազգեստ կրելիս, իսկ ամենօրյա համազգեստ կրելու դեպքում այն պարտադիր չէ:

Ձեռնոցները պատվի առնելիս չեն հանվում:

4) կոշիկները և կիսագուլպաները կրելու կարգը

Համազգեստ կրելու դեպքում կոշիկները պետք է լինեն սահմանված նմուշի, բարվոք և մշտապես մաքուր վիճակում, կիսաճտքավոր կոշիկների քուղերը` կապված: Կիսաճտքավոր կոշիկների ճտքերն իջեցնելը կամ ծալելն արգելվում է:

Կիսագուլպաները պետք է լինեն սև կամ մուգ կապույտ:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
 Մ. Թոփուզյան
Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն