Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության պետի տեղակալի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլի մասին

11/09/2023

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 12-32.2-ղ4-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի սեպտեմբերի 11-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը չհաղթահարած քաղաքացին է Վահագն Տիգրանի Պետրոսյանը։