Որակավորված հոգեբաններ

 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ քննչական գործողության կատարմանը նախատեսում է որակավորված հոգեբանի պարտադիր մասնակցություն:

Որակավորված հոգեբանների ցանկ 2024թ․