Հաճախ տրվող հարցեր

 • Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից մատուցվող ծառայություններ. ժամկետներ,վճարման չափեր

 • Նոտարական թարգմանիչների որակավորման ստուգում՝ ժամկետներ, դիմելու կարգ

 • Արդյո՞ք ՀՀ արդարադատության նախարարությունն իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն:

 • Ինչպե՞ս կարելի է աշխատանքի անցնել ՀՀ արդարադատության նախարարությունում:

 • Որակավորման ստուգում

 • Ո՞ր փաստաթղթերի վրա է դրվում ապոստիլ, ի՞նչ փաստաթղթեր է անհրաժեշտ ներկայացնել ապոստիլ դնելու համար, ի՞նչ ժամկետում է կատարվում ապոստիլով վավերացումը, որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը :

 • Ի՞նչ կարգով է իրականացվում անվան փոխման պետական գրանցումը, ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ անվան փոխման պետական գրանցման համար, ի՞նչ ժամկետում է կատարվում անվան փոխման պետական գրանցումը, որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը:

 • Ի՞նչ կարգով է իրականացվում որդեգրումը, ո՞վ կարող է լինել որդեգրող, ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ որդեգրման պետական գրանցման համար, ի՞նչ ժամկետում է կատարվում որդեգրման պետական գրանցումը, որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը: 

 • Ի՞նչ կարգով է իրականացվում ծննդի պետական գրանցումը, ի՞նչ փաստաթղթեր են ներկայացվում ծննդի պետական գրանցման համար, ի՞նչ ժամկետում է կատարվում ծննդի պետական գրանցումը, որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրյուքաչափը:

 • Ի՞նչ կարգով է իրականացվում ամուսնալուծությունը և դրա պետական գրանցումը, ի՞նչ փաստաթղթեր են ներկայացվում ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ի՞նչ ժամկետում է կատարվում ամուսնալուծության պետական գրանցումը, որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափը:

 • Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ՀՀ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրյա պետությունում մշտապես բնակվող ՀՀ քաղաքացիների միմյանց և ՀՀ քաղաքացիների հետ ամուսնության գրանցման համար, ի՞նչ ժամկետներ են գործում և ո՞րն է արդյոք ժամկետների կրճատման դեպքում վճարվելիք գումարի չափը:

 • Ի՞նչ ծառայություններ են մատուցում պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակները, և ինչպե՞ս ծանոթանալ գրասենյակների հասցեներին: