Կանոնակարգող ակտեր, Էթիկայի նորմեր

ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի վարքագծի (էթիկայի) կանոններ:

 

ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐ

‹‹Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին›› ՀՀ օրենք

ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք

ՀՀ քրեական օրենսգիրք

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք

 

ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2016 թ.-ի հուլիսի 13-ի թիվ 279-Ն հրաման

Չծխող դատապարտյալների և կալանավորված անձանց իրավունքների պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիքներ սահմանելու մասին հրաման

ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ներում արձանագրված արտակարգ դեպքերի վերաբերյալ օպերատիվ հաղորդագրություններ ներկայացնելու գործընթացը կանոնակարգելու, ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչության պետի 03.08.2006 թվականի թիվ 86-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրաման

Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալների մոտ հայտնաբերված դրամի, թանկարժեք և այլ իրերի առգրավման և վերադարձման գործընթացը կանոնակարգելու մասին հրաման

Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարի 2012 թվականի Սեպտեմբերի 27-Ի N 197-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրաման

Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարի N 34-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարի N 30-Ն հրաման

 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի թիվ 204-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 1559-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2017 թ.-ի հուլիսի 6-ի թիվ 800-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2017 թ.-ի հուլիսի 6-ի թիվ 782-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 1182-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 961-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 16-ի թիվ 896-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 693-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 259-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանքաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին որոշում


ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐ

Միավորված ազգերի կազմակերպության ձեռնարկ մարդու իրավունքների վերաբերյալ

Կոնվենցիա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին* փոփոխված 11-րդ արձանագրությամբ

Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրություն

Բանտարկյալների հետ վարվեցողության նվազագույն ստադարտ կանոններ