Նոտարիատ

Նոտարի գործողությունն իրականացվում է անաչառորեն` բոլորի համար հավասար պայմաններում: Նոտարի ստորագրությամբ ու կնիքով վավերացված փաստաթուղթն ունի օրենքով նախատեսված հանրային հեղինակություն և լիարժեք ապացուցողական ուժ:

Հանգստյան օրերին հերթապահություն անցկացնող նոտարների ցուցակը

Առնչվող օրենսդրություն