Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

06/04/2021

Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 12-34.4-Ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի ապրիլի 6-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին

 

1)     Մալվինա Տիգրանի Հարությունյան