Դեկտեմբերի 26-ի դրությամբ համաներմամբ ազատվածների վերաբերյալ տեղեկատվություն

08/01/2014

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

/աճման կարգով/

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներից  03.10.2013թ. համաներմամբ

ազատվածների

 

 

 

Քրեակատարողական հիմնարկի անվանումը

 

 

26.12.13թ. ժամը 18:00-ի դրությամբ

«Նուբարաշեն» ՔԿՀ

92

«Վարդաշեն» ՔԿՀ

52

«Էրեբունի» ՔԿՀ

200

«Դատ. Հիվ.»

28

«Վանաձոր» ՔԿՀ

17

«Արթիկ» ՔԿՀ

48

«Սևան» ՔԿՀ

60

«Կոշ» ՔԿՀ

140

«Աբովյան» ՔԿՀ

20

«Հրազդան» ՔԿՀ

27

«Գորիս» ՔԿՀ

15

«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հաշվառման բաժին

26.12.13թ.

 

  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից /քննչական/

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներից 03.10.2013թ. համաներմամբ ազատվածների

 

 

Քրեակատարողական հիմնարկի անվանումը

 

26.12.13թ.

ժամը 18:00-ի դրությամբ

«Նուբարաշեն» ՔԿՀ

4

«Վարդաշեն» ՔԿՀ

2

«Դատ. Հիվ.»

-

«Վանաձոր» ՔԿՀ

-

«Արթիկ» ՔԿՀ

-

«Աբովյան» ՔԿՀ

-

«Գորիս» ՔԿՀ

-

«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հաշվառման բաժին                                           

26.12.13թ.

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

            Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից /դատարան/

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներից 03.10.2013թ. համաներմամբ ազատվածների

 

 

Քրեակատարողական հիմնարկի անվանումը

 

26.12.13թ. ժամը 18:00-ի դրությամբ

«Նուբարաշեն» ՔԿՀ

110

«Վարդաշեն» ՔԿՀ

7

«Դատ. Հիվ.»

4

«Վանաձոր» ՔԿՀ

12

«Արթիկ» ՔԿՀ

10

«Աբովյան» ՔԿՀ

4

«Գորիս» ՔԿՀ

9

«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հաշվառման բաժին

26.12.13թ.

 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ ԱՊԿԲ բաժանմունքներում հաշվառված եվ

համաներմամբ ազատված դատապարտյալների վերաբերյալ 

 

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ ԱՊԿԲ բաժանմունքներում հաշվառված դատապարտյալներից, որոնց նկատմամբ կիրառելի է ՀՀ ԱԺ 03.10.2013թ. «ՀՀ անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին» որոշումը, դատարանների եւ ԱՊԿԲ բաժանմունքների կողմից ազատվել են պատժի հետագա կրումից. 

Դատարաններ, համաներումը կիրառում են պատիժը պայմանականորեն չկիրառված /ՀՀ քր. օր-ի 70հոդված/ եւ պատժի կրումը հետաձգված /ՀՀ քր. օր-ի 78 հոդված/ դատապարտյալների նկատմամբ – 692 դատապարտյալ,

Բաժանմունքներ, համաներումը կիրառում են տուգանք /ՀՀ քր. օր-ի 51 հոդված/, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկել /ՀՀ քր. օր-ի 52 հոդված/, հանրային աշխատանքներ /ՀՀ քր. օր-ի 54 հոդված/ պատիժներ կրող եւ պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատված /ՀՀ քր. օր-ի 76 հոդված/ դատապարտյալների նկատմամբ, – 516 դատապարտյալ,

Ընդամենը – 1208 դատապարտյալ: 

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ ԱՊԿԲ բաժանմունքներում հաշվառված դատապարտյալներից, որոնց նկատմամբ կիրառելի է ՀՀ ԱԺ 03.10.2013թ. «ՀՀ անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին» որոշումը, դատարանների եւ ԱՊԿԲ բաժանմունքների կողմից պատժի չկրած մասը կրճատվել է. 

Դատարաններ, համաներումը կիրառում են պատիժը պայմանականորեն չկիրառված /ՀՀ քր. օր-ի 70հոդված/ եւ պատժի կրումը հետաձգված /ՀՀ քր. օր-ի 78 հոդված/ դատապարտյալների նկատմամբ – 137 դատապարտյալ,

Բաժանմունքներ, համաներումը կիրառում են տուգանք /ՀՀ քր. օր-ի 51 հոդված/, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկել /ՀՀ քր. օր-ի 52 հոդված/, հանրային աշխատանքներ /ՀՀ քր. օր-ի 54 հոդված/ պատիժներ կրող եւ պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատված /ՀՀ քր. օր-ի 76 հոդված/ դատապարտյալների նկատմամբ, – 10 դատապարտյալ,

Ընդամենը – 147 դատապարտյալ: 

 

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժին

26.12.2013թ.