Կմշակվեն բոլոր դատավորների, դատախազների, քննիչների բարեվարքությունը ստուգելու մեխանիզմներ

11/10/2022

Կմշակվեն բոլոր դատավորների, դատախազների, քննիչների բարեվարքությունը ստուգելու մեխանիզմներ