E-draft-ը հնարավորություն է տալիս քաղ. հասարակությանն ակտիվ մասնակցել իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներին

12/10/2022

E-draft-ը հնարավորություն է տալիս քաղ. հասարակությանն ակտիվ մասնակցել իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներին