«Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամ

Գլխավոր տնօրեն
Էմին Մարիտիրոսյան

«Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամը   դատապարտյալների աշխատանքային զբաղվածությունն ապահովելու, քրեակատարողական հիմնարկներում սոցիալական, տնտեսական և կենցաղային պայմանները բարելավելու նպատակով ստեղծել է տարբեր արտադրամասեր, որոնք քրեակատարողական հիմնարկներին են մատակարարում հաց, անկողնային պարագաներ, հանդերձանք դատապարտյալների համար:  

Հացի  արտադրություն

 • «Նուբարաշեն» մասնաճյուղ
 • «Արթիկ»  մասնաճյուղ
 • «Վանաձոր»  մասնաճյուղ

Կարի   արտադրություն

 • «Աբովյան» մասնաճյուղ

Անասնապահություն

 • «Աբովյան»   մասնաճյուղ

Մեղվաբուծություն

 • « Աբովյան »   մասնաճյուղ

Գյուղատնտեսություն

 • «Աբովյան»   մասնաճյուղ
 • «Ախուրյան»   մասնաճյուղ
 • «Մեղրի»   մասնաճյուղ

Խանութ-կրպակներ

 • «Նուբարաշեն» մասնաճյուղ
 • «Արթիկ»  մասնաճյուղ
 • «Վանաձոր»  մասնաճյուղ
 • «Սևան»  մասնաճյուղ                              

  Կանոնադրություն