Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական եվ պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

28/03/2022

Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական եվ պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության պետի  (ծածկագիր՝  12-32.3.2-ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի մարտի 28-ին՝  ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիներն են՝

1) Աննա Սերգոյի Թամազյանը

2) Գարիկ Արթուրի Աբելյանը

 

28 մարտի 2022 թվական