Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի ավագ իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

05/04/2022

Արդարադատության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-34.4-մ3-7) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի ապրիլի 5-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է՝

1) Աշոտ Գագիկի Հովհաննիսյանը

 «05» ապրիլի 2022 թ.