Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

11/04/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-մ1-10)  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի ապրիլի 11-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին  մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է

1) Մարիամ Ալեքսանի Եղիազարյանը

 

 «11» ապրիլի 2022 թ.