Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

26/04/2022

Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-34.4-մ1-7) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի ապրիլի 1-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է՝

1. Լիլիթ Արտակի Մարտիրոսյանը

 

 

 

 

    «26» ապրիլի 2022 թ.