Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձարարությունների բաժնի պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

29/04/2022

Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձարարությունների բաժնի պետի (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 12-32.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022թվականի ապրիլի 29-ին՝ ժամը 10։00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

1) Անուշ Արարատի Ռշտունի

 

 

 «29» ԱՊՐԻԼԻ 2022 թ.