Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար նշանակված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքների մասին

11/05/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-Մ2-38) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի մայիսի 11-ին՝ ժամը 10:00-ին, նշանակված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլին չի ներկայացել հարցազրույցին մասնակցելու իրավունք ստացած միակ մասնակից Հայկ Լևոնի Ղազարյանը: