Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակցի վերաբերյալ

19/05/2022

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է միակ մասնակից Լևոն Հրաչի Նալբանդյանը: