Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

07/06/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-ղ4-8) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունիսի 7-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է Լաուրա Միխայելի Բաղրամյանը:

 

 

 «07» ՀՈՒՆԻՍԻ 2022 թ.