Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար թվականի անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

08/07/2022

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 12-32.2-ղ3-1)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հուլիսի 8-ին՝  ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է  Նելլի Հովիկի Ավետիսյանը:

                                                                                                         

 

 «08» ՀՈՒԼԻՍԻ 2022 թ.