Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

08/07/2022

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված քաղաքացին է Վահե Կամոյի Աճեմյանը: