Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության վեցերորդ բաժնում փորձագետներ (երկու) ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

15/07/2022

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության վեցերորդ բաժնում փորձագետներ (երկու) ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 08.07.2022թ. N 356-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)

Հ/Հ

 

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Մանե Հովակիմյան

Մանե Հովակիմյան

2.

Էլզա Իսախանյան

Էլզա Իսախանյան