Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի իրավաբանի թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

21/07/2022

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժնի իրավաբանի թափուր պաշտոնը (ծածկագիր՝ 12-32.2-Մ6-1) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

Հ/Հ

Դիմողիանունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1.      

Նաիրա Դանիելի Սուքիասյան

 

2.     

Լիդա Համլետի Մկրտչյան

 

3.     

Հասմիկ Արմանի Բաղրամյան

 

4.     

Աստղիկ Թաթուլի Դավեյան

 

5.     

Մարիամ Թորգոմի Սարդարյան

Մարիամ Թորգոմի Սարդարյան