Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության ՔԿԱԳ և արխիվի բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

22/07/2022

Արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության ՔԿԱԳ և արխիվի բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-Գ1-18.1-Մ2-7) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հուլիսի 22-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է  Մանանա Արմենի Մուսայելյանը: