Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչությունում փորձագետներ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

02/08/2022

Արդարադատության նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչությունում փորձագետներ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

(Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 26.07.2022թ. N 408-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Նաիրա Դանիելի Սուքիասյան

 

2.

Նինա Մաքսիմի Սիմոնյան

 

3.

Նոնա Սոսի Վարդանյան

 

4.

Տաթևիկ Նահապետի  Դավթյան