Տեղեկատվություն՝ 2022 թվականի հուլիսի 29-ին տեղադրված Պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնում փորձագետ ներգրավելու հայտարարության վերաբերյալ

04/08/2022

2022 թվականի հուլիսի 29-ին տեղադրված հայտարարության վերաբերյալ տեղեկացվում է, որ Պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնում փորձագետ ներգրավելու համար դիմումներ չեն ներկայացվել:
 
04.08.2022թ.