Տեղեկատվություն՝ Պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժնում փորձագետներ (երկու) ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

04/08/2022

Պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի հաշվառման և վիճակագրության բաժնում փորձագետներ (երկու) ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 29.07.2022թ. N 424-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)
Հ/Հ
 
Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
 Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը
1.
Մանե Հովակիմյան
Մանե Հովակիմյան
2.
Էլզա Իսախանյան
Էլզա Իսախանյան