Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը չհաղթահարած քաղաքացիների մասին

09/08/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-մ4-11) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը չհաղթահարած քաղաքացիներն են՝
1)     Արփենիկ Մերուժանի Մելքոնյանը
2)    Անիկ Կամոյի Խաչատրյանը

 

 «09» ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022 թ.