Տեղեկատվություն` Պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

16/08/2022

Տեղեկացվում է, որ 2022 թվականի օգոստոսի 10-ին տեղադրված Պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարության վերաբերյալ դիմումներ չեն ներկայացվել:
 
16.08.2022թ.