Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիների սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետ որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

18/08/2022

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիների սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-Գ1-18.3-Մ3-4) որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ
Հ/Հ
Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
 Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում    նշանակված անձի անունը, հայրանունը,            ազգանունը
 
1.      
Լուսինե Վոլոդյայի Ռուշանյան
Լուսինե Վոլոդյայի Ռուշանյան
2.     
Անահիտ Արսենի Հարությունյան