Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին

18/08/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվության մշակման բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-Մ6-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլին դիմողը չի ներկայացել: