Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետներ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

22/08/2022

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետներ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 15.08.2022թ. N 476-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)
Հ/Հ
Դիմողի
 անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
 
Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
1.
Արմինե Վանուշի Իսրաելյան
 
2.
Անահիտ Անդրանիկի Դանիելյան
Անահիտ Անդրանիկի Դանիելյան
3.
Ռուզաննա Կոլյայի Կարապետյան
Ռուզաննա Կոլյայի Կարապետյան
4.
Գոհար Մելսիկի Անտոնյան
Գոհար Մելսիկի Անտոնյան