Տեղեկատվություն՝ Պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի ավագ մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի մասին

12/09/2022

Պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-3-22.3-Մ3-10) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին՝ ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը որևէ մասնակցի կողմից չի հաղթահարվել:
 
12.09.2022 թվական