Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը քաղաքացու մասին

15/09/2022

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-Գ1-18.1-Մ2-8) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ին՝ ժամը  14:30-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է Ալիսա Ալբերտի Ավետիսյանը: